De nieuwe arbitragewet 2013

De auteurs behandelen een selectie van nieuwe wetsbepalingen en geven aan hoe deze praktische inslag hebben op het verloop van arbitrage op het Belgische grondgebied. Zij brengen onmisbare informatie voor de advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en academici die met arbitrage te maken hebben.
Editor(s):
Maud Piers
boek | verschenen | 1e editie
december 2013 | xvi + 188 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400004467

Inhoud

Op 1 september 2013 trad de nieuwe Belgische arbitragewet van 24 juni 2013 in werking. Deze wetgeving is gebaseerd op de wereldwijd beproefde ‘UNCITRAL Modelwet’ en vervangt dus integraal de oude arbitragewet van 1972. De Belgische wetgever heeft zich uiteraard wel bediend van de jarenlange ervaring van de Belgische rechtspraak en rechtsleer inzake arbitrage en integreerde een aantal typisch Belgische elementen in deze nieuwe wet. Toch bevat de recente arbitragewet een aantal fundamentele nieuwigheden. Deze hebben alle tot doel het optimale verloop van de arbitrage te garanderen en zo van België een aantrekkelijke plaats voor arbitrage te maken.

De auteurs behandelen een selectie van nieuwe wetsbepalingen en geven aan hoe deze een praktische inslag hebben op het verloop van arbitrage op het Belgische grondgebied. Zij brengen onmisbare informatie voor de advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en academici die met arbitrage te maken hebben.
Met bijdragen van Dirk De Meulemeester, Luc Demeyere, Johan Erauw, Vanessa Foncke, Maud Piers, Piet Taelman, Ivan Verougstraete en Herman Verbist.

Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

Maud Piers

De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid (p. 1)

Luc Demeyere, Maud Piers

De basisprincipes van de arbitrageprocedure (p. 27)

Ivan Verougstraete, Maud Piers

Het verzoek tot arbitrage en andere mededelingen in het raam van een arbitrage procedure (p. 43)

Piet Taelman, Maud Piers

Voorlopige of bewarende maatregelen in arbitrage (p. 65)

Dirk De Meulemeester, Maud Piers

Bewijsvoering in arbitrage (p. 83)

Vanessa Foncke, Maud Piers

De vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak na de hervorming van het Belgische arbitragerecht door de wet van 24 juni 2013 (p. 105)

Herman Verbist, Maud Piers

Rond arbitrage rijzen vragen van internationale aard inzake bevoegdheid, toepasselijk recht en exequatur (p. 131)

Johan Erauw, Maud Piers

Bijlage 1: Gerechtelijk Wetboek – Deel VI. Arbitrage (p. 157)

Maud Piers

Bijlage 2: UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (p. 173)

Maud Piers

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Maud Piers
Bijlage 1: Gerechtelijk Wetboek – Deel VI. Arbitrage (p. 157)
Maud Piers
Bijlage 2: UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (p. 173)
Maud Piers

Ook interessant voor u: