De nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor economische beroepen: “rechtspersonen en natuurlijke personen”

Dit boek behandelt de nieuwe regels inzake de aansprakelijkheid van de beoefenaars van cijferberoepen. Met een voorwoord van minister Sabine Laruelle.
Auteur(s):
Instituut van de Bedrijfsrevisoren
boek | verschenen | 1e editie
februari 2013 | 270 blz.

Hardback
€ 56,-


ISBN 9789400003293

Inhoud

Dit boek behandelt de nieuwe regels inzake de aansprakelijkheid van de beoefenaars van cijferberoepen. Via de wet van 18 januari 2010, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 17 maart 2010, heeft de wetgever een wet uitgevaardigd die belangrijke gevolgen heeft voor de aansprakelijkheid van cijferberoepen.
Drie specialisten, met name Pierre Van Ommeslaghe, Marieke Wyckaert en Patrick De Wolf bespreken in het eerste deel het juridisch kader van de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de economische beroepen. Hierbij schenken zij ook aandacht aan het kader waarin de activiteit wordt uitgeoefend via een rechtspersoon dan wel in eigen naam. In het tweede deel van het boek bespreken de drie beroepsinstituten BIBF, IAB en IBR elk op een overzichtelijke manier de betekenis van de wet voor hun leden, geven zij richtlijnen en blijven zij stilstaan bij een aantal praktische vragen die zich stellen in het kader van deze nieuwe wet.
Met een voorwoord van minister Sabine Laruelle.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Inleiding: het juridische kader van burgelijke en straf rechtelijke aansprakelijkheid van de economische beroepen en recente evoluties (p. 1)

Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Hoofdstuk II. De uitoefening van een cijferberoep in het kader van een rechtspersoon: de gevolgen voor de rechtspersoon, zijn vennoten, bestuurders en zijnvertegenwoordigers (p. 7)

Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Hoofdstuk III. De aansprakelijkheid van natuurlijke personen die hun beroep uitoefenen in eigen naam of in het kader van een rechtspersoon (p. 31)

Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Hoofdstuk IV. Verslag van het panelgesprek (p. 59)

Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Hoofdstuk V. Conclusie (p. 75)

Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Hoofdstuk VI. Richtlijnen van het IAB, het BIBF en het IBR (p. 77)

Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Ook interessant voor u: