De minderjarige en de Wet Patiëntenrechten

Kinderen en ziekte, het blijft een moeilijk thema. De betrachting van dit boek is om een praktische handleiding aan te reiken voor iedereen die met vragen zit over minderjarigen en gezondheid.
Auteur(s):
Christophe Lemmens
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
4
boek | verschenen | 1e editie
juni 2013 | x + 136 blz.

Paperback
€ 35,- € 50,-


ISBN 9789400004221


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Kinderen en ziekte, het blijft een moeilijk thema. Ook voor zorgverleners en juristen levert dit een heet hangijzer op. In dit boek wordt de positie van de minderjarige volgens de Wet Patiëntenrechten gedetailleerd beschreven. Dat er voldoende voer voor discussie is, zal snel duidelijk worden bij het lezen van dit boek. Hoe ziet de uitoefening van de patiëntenrechten er precies uit? Wie beslist en wanneer? Wat is wilsbekwaamheid en hoe en door wie wordt dit beoordeeld? Welke conflicten zijn denkbaar en hoe moeten die worden opgelost? Waar liggen de pijnpunten? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die in dit boek aan bod komen. De problematiek wordt op een gestructureerde wijze in kaart gebracht door per patiëntenrecht en per ontwikkelingsfase waarin de minderjarige zich kan bevinden de toepasselijke regels te schetsen. De betrachting van dit boek is om een praktische handleiding aan te reiken voor iedereen die met vragen zit over minderjarigen en gezondheid.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Het burgerrechtelijk statuut van de niet-ontvoogde minderjarige (p. 3)

Christophe Lemmens

Hoofdstuk II. De ontwikkeling van minderjarigen volgens de Wet Patiëntenrechten (p. 9)

Christophe Lemmens

Hoofdstuk III. De rechten van de minderjarige patiënt (p. 21)

Christophe Lemmens

Hoofdstuk IV. De ontvoogde minderjarigen (p. 103)

Christophe Lemmens

Bibliografie (p. 107)

Christophe Lemmens

Bijlage: wet van 22 augustus 2002 betreff ende de rechten van de patiënt (p. 119)

Christophe Lemmens

Trefwoordenregister (p. 129)

Christophe Lemmens

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Christophe Lemmens
Bibliografie (p. 107)
Christophe Lemmens
Bijlage: wet van 22 augustus 2002 betreff ende de rechten van de patiënt (p. 119)
Christophe Lemmens
Trefwoordenregister (p. 129)
Christophe Lemmens

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: