De maatman voor het vermogensrecht in theorie en praktijk

De kwantitatief indrukwekkende en kwalitatief nog indrukwekkendere publicatielijst van Eric Dirix toont aan dat hij in elk deeldomein van het privaatrecht niet alleen thuis is, maar dat zijn publicaties een centrale plaats in dat huis innemen. In het dit boek pogen we wat duiding te geven bij de wetenschappelijke betekenis van zijn publicaties voor het privaatrecht.

Dit boek bevat een bloemlezing van originele, innoverende en gezaghebbende bijdragen van de hand van Eric Dirix, zoals ze reeds eerder verschenen zijn in tal van boeken en tijdschriften.
Auteur(s):
Eric Dirix
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2018 | x + 414 blz.

Hardback
€ 55,30 € 79,-


ISBN 9789400009967

Inhoud

Het woord “civilist” lijkt voor Eric Dirix uitgevonden te zijn. Althans voor zover men het woord in de meest brede betekenis hanteert. Het civiel recht omvat daarbij het privaatrecht, zowel in zijn burgerlijke dimensie als in zijn meer economische dimensie. Zowel het verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht, zekerheden- en insolventierecht, beslagrecht, goederenrecht, handelsrecht en procesrecht zijn mede door hem getekend, gevormd en in belangrijke mate hervormd.

De kwantitatief indrukwekkende en kwalitatief nog indrukwekkendere publicatielijst van Eric Dirix toont aan dat hij in elk van die deeldomeinen niet alleen thuis is, maar dat zijn publicaties een centrale plaats in dat huis innemen. In het dit boek pogen we wat duiding te geven bij de wetenschappelijke betekenis van zijn publicaties voor het privaatrecht.

Dit boek bevat een bloemlezing van originele, innoverende en gezaghebbende bijdragen van de hand van Eric Dirix, zoals ze reeds eerder verschenen zijn in tal van boeken en tijdschriften.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Eric Dirix

Algemeen privaatrecht (p. 1)

Eric Dirix

Verbintenissenrecht (p. 55)

Aansprakelijkheidsrecht (p. 155)

Zekerheden- en insolventierecht (p. 227)

Goederenrecht (p. 337)

Procesrecht (p. 355)

Recht en ... (p. 373)

Ook interessant voor u: