De kleuren van het recht

Het recht is geen statisch gegeven, maar juist heel dynamisch. In onze complexe samenleving moet ook bij tijd en wijle het recht kleur bekennen. De aanleiding voor de bijdragen in dit boek zijn een aantal min of meer recente maatschappelijke gebeurtenissen of evoluties.
Editor(s):
Ignace Claeys
boek | verschenen | 1e editie
november 2012 | xii + 202 blz.

Paperback
€ 52,50 € 75,-


ISBN 9789400003606

Inhoud

Het recht is geen statisch gegeven, maar juist heel dynamisch. In onze complexe samenleving moet ook bij tijd en wijle het recht kleur bekennen.
De aanleiding voor de bijdragen in dit boek zijn een aantal min of meer recente maatschappelijke gebeurtenissen of evoluties.
De gasexplosie van eind juli 2004 in Gellingen gaf aanleiding tot een specifieke wet tot regeling van schadevergoeding bij technologische ongevallen. Kristiaan Bernauw neemt de Gellingenwet stevig op de korrel en situeert de diverse aspecten van de wet tegen de achtergrond van andere vergoedingsmechanismen.
Voor Ignace Claeys en Anneleen Van de Meulebroucke is de steeds groeiende rol van algemene normen de aanleiding om de aard ervan in particuliere rechtsverhoudingen na te gaan.
Annelies Wylleman bestudeert de fiscale en civielrechtelijke aspecten van vruchtgebruikconstructies en staat ook stil bij de recent ingevoerde antimisbruikwetgeving.
Onze zwarte economie is voor Michel Maus de aanleiding om de oorzaken van de fiscale fraude op te sporen en een hervorming van ons fiscaal recht voor te stellen.
Vanuit een toenemende bezorgdheid om duurzame ontwikkeling stelt Luc Lavrysen vast hoe het gezicht van het milieurecht sinds zijn doctoraatsonderzoek ingrijpend is gewijzigd.
Philip Traest gaat ten slotte na op welke manier het strafprocesrecht op een aantal essentiële punten zou kunnen worden hervormd.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

I. PRIVAATRECHT

Hoe barmhartig kleurt het verzekeringsrecht? De vergoeding van rampenschade (p. 3)

Van grijze muis naar bontgekleurde papegaai. Over algemene normen in het verbintenissenrecht (p. 39)

Hoe fi scaal kleurt het zakenrecht? (p. 95)

II. PUBLIEKRECHT

Van zwart en grijs naar wit en groen. Pleidooi voor een heroriëntering van de Belgische fi scaliteit (p. 113)

Hoe groen is ons recht? Beschouwingen over de ontwikkeling van het Europese en Belgische milieurecht (p. 141)

Moet het strafprocesrecht een nieuwe kleur krijgen? (p. 169)

Ook interessant voor u: