De jeugdadvocaat en de vrijwillige jeugdhulp

10 Februari 2022
Livestream
10 Februari 2022
Leuven
€ 65,- (incl. BTW)

Deze studiedag kwam tot stand door een samenwerking tussen Jeugdrecht.be van SAM en het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten van de uitgeverij Larcier-Intersentia.

Steeds vaker vragen (jeugd)advocaten aan jeugdhulpverleners om het dossier in te kijken of om aanwezig te zijn bij een hulpverleningsgesprek, soms als vertrouwenspersoon.
In de praktijk blijkt het een hele uitdaging voor hulpverleners en jeugdadvocaten om elkaar te vinden als complementaire partners. Meer kennis over elkaars werkveld kan hierbij helpen.

Jeugdadvocaten, de Unie van Jeugdadvocaten, het Agentschap Opgroeien/ Dpt WVG en het Kenniscentrum Kinderrechten, informeren jeugdhulpverleners en jeugdadvocaten over de juridische kaders van de jeugdadvocatuur en de jeugdhulp en de werkwijze binnen de jeugdhulp.

Na elke toelichting volgt een korte discussie of mogelijkheid tot vragen.

Tussendoor zorgen jongeren voor de ‘praktijktoets’ door ons mee te nemen in hun ervaringen met jeugdadvocaten.


Deze studiedag zal ook via een livestream beschikbaar zijn.


SPREKERS

Lieve Balcaen, SAMvzw
Meester Lynn Meeuwissen, jeugdadvocaat en praktijkassistent Instituut voor Sociaal Recht KU-Leuven
Bruno Claessens, Agentschap Opgroeien, afdelingshoofd OCJ/SDJ
Jole Louwagie, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Meester Veerle Borremans, jeugdadvocaat
Meester Eric Vandermussele, advocaat Balie Provincie Antwerpen, voorzitter UNIE van Jeugdadvocaten (UJA vzw)
Cachetvzw
Meester Nadine De Wolf, advocaat Balie Provincie Antwerpen, Sectiehoofd Jeugdrecht Balie Provincie Antwerpen
Nele Haedens, Agentschap Opgroeien, afdeling OCJ/SDJ
Stefan Aelbrecht, Kenniscentrum Kinderrechten

MODERATOR

Cis Dewaele, SAMvzw


DOELGROEP

Advocaten, magistraten en praktijkwerkers in de jeugdhulp

Programma

9:00u Onthaal en registratie

9:30u Inleiding door Lieve Balcaen

9:50u Het recht op een jeugdadvocaat bij een administratieve procedure in de vrijwillige jeugdhulp (OCJ – VK – Toegangspoort) door Mr Lynn Meeuwissen, in gesprek met Bruno Claessens

10:30u De jeugdadvocaat als vertrouwenspersoon door Jole Louwagie en Mr Veerle Borremans met inbreng van regelgeving in de Franse gemeenschap door Lieve Balcaen

11:10u Pauze

11:40u Praktijk van de jeugdadvocaat en beroepsregels door Mr Eric Vandermussele

12:30u Lunch

13:15u Ervaringen en bedenkingen van jongeren door Cachetvzw

14:00u Hoe wordt een jeugdadvocaat aangesteld? door Mr Nadine De Wolf met inbreng van resultaten van de bevraging van de balies over hun werking door Mr Lynn Meeuwissen

14:40u Inschatting van de veiligheid van het kind door het OCJ door Nele Haedens

15:10u Verschillende rollen van de advocaat en het belang van het kind door Lynn Meeuwissen en Stefan Aelbrecht

15:40u Wat nemen we mee?

16:00u Einde

Praktische informatie

DATUM EN LOCATIE

Donderdag 10 februari 2022 | Leuven | 9u30 – 16u00
Deze studiedag zal ook via een livestream beschikbaar zijn.

VAC Leuven (Vlaams Administratief Centrum)
Diestsepoort 6
3000 Leuven
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 5 standaardpunten
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

€ 35,00* incl. btw (€ 28,93 excl. btw) – tarief voor huidige abonnees op TJK
(opgelet: voor dit bedrag kunt u geen aanvraag indienen bij de KMO-portefeuille, dit kan enkel voor bedragen hoger dan 100 euro)
€ 65,00 incl. btw (€ 53,72 excl. btw) – voor de overige deelnemers
(opgelet: voor dit bedrag kunt u geen aanvraag indienen bij de KMO-portefeuille, dit kan enkel voor bedragen hoger dan 100 euro)
€ 180,00* incl. btw (€ 148,76 excl. btw) – voor wie intekent (als nieuwe abonnee) op een nieuw abonnement op TJK (jaargang 2022| 4 nrs) (deelname aan de studiedag is gratis)

* Huidige abonnees op TJK of wie intekent als nieuwe abonnee op TJK vanaf de jaargang 2022 genieten van een bijzonder aanbod! Om in te schrijven aan bijzonder tarief als huidig abonnee op TJK of intekening als nieuwe abonnee op TJK (jaargang 2022) waardoor u gratis deelneemt aan deze studiedag, dient u het onlineformulier in te vullen: https://www.tfaforms.com/4941810.


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

10 Februari 2022 - Livestream
10 Februari 2022 - Leuven

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00