De hervorming van het afstammingsrecht

Dit boek biedt op een wetenschappelijk onderbouwde wijze een toelichting van de talrijke hervormingen die het afstammingsrecht heeft ondergaan.Auteur(s):
Tim Wuyts
Editor(s):
Patrick Senaeve, Frederik Swennen, Gerd Verschelden
boek | verschenen | 1e editie
november 2007 | xxiii + 444 blz.

Paperback
€ 66,50 € 95,-


ISBN 9789050957359

Inhoud

Na een lange parlementaire voorbereiding, een reparatiewet en een circulaire, is op 1 juli 2007 de Afstammingswet van 1 juli 2006 eindelijk in werking getreden.
De Afstammingswet 2006 brengt op de eerste plaats de bepalingen over de afstamming in het Burgerlijk Wetboek in overeenstemming met de talrijke arresten van het Grondwettelijk Hof waarin werd geoordeeld dat het afstammingsrecht strijdig was met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. Op de tweede plaats voert de wet tal van andere radicale hervormingen door, zowel van de afstamming binnen het huwelijk als van de afstamming buiten het huwelijk.
Twintig jaar na de Afstammingswet 1987 worden de practici dus opnieuw met een nieuwe ingrijpende hervorming van het afstammingsrecht geconfronteerd. Dit boek biedt dan ook op een wetenschappelijk onderbouwde wijze een toelichting van de talrijke hervormingen die het afstammingsrecht heeft ondergaan.
Er wordt tevens een uitvoerige commentaar gewijd aan de gevolgen op het vlak van de afstamming van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en gameten.
Dit boek is het resultaat van de samenwerking tussen specialisten in het familierecht van de K.U.Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent.

Met bijdragen van Patrick Senaeve, Frederik Swennen, Gerd Verschelden en Tim Wuyts.Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek

Ook interessant voor u: