De hervorming van de gerechtelijke vereffening en verdeling

Op 1 april 2012 treedt de wet houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling in werking. De bijdragen in dit boek lichten de verschillende facetten van deze hervorming toe en duiden de knelpunten voor de praktijk aan.

Editor(s):
Hélène Casman, Charlotte Declerck
boek | verschenen | 1e editie
maart 2012 | xii + 172 blz.

Paperback
€ 49,- € 70,-


ISBN 9789400002920

Inhoud

Op 14 september 2011 werd de wet houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet treedt op 1 april 2012 in werking. De bijdragen in dit boek lichten de verschillende facetten van deze hervorming toe en duiden de knelpunten voor de praktijk aan.
Zo overlopen Charlotte Declerck en Sven Mosselmans de verschillende stappen in de hervormde vereffeningsprocedure. Patrick Hofströssler gaat na in welke mate de rol van de rechter, de notaris-vereffenaar en de advocaat gewijzigd is. Hélène Casman analyseert nauwgezet de bepalingen inzake de schatting van de goederen, de verdeling in natura en de kavelvorming. André Michielsens belicht de bepalingen inzake de gerechtelijke verkoop van onverdeelde goederen. Ten slotte gaat Sven Mosselmans uitgebreid in op de regels van het overgangsrecht.
Dit overzichtelijke boek is een onmisbare eerste kennismaking met de gewijzigde procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling en bijgevolg verplichte literatuur voor magistraten, notarissen en advocaten die met deze belangrijke materie in contact komen.

Met bijdragen van Hélène Casman, Charlotte Declerck, Patrick Hofströssler, André Michielsens en Sven Mosselmans.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Een nieuw draaiboek tot gerechtelijke vereffening- verdeling in het licht van de wet van 13 augustus 2011 (p. 1)

Charlotte Declerck, Sven Mosselmans

De ‘gewijzigde’ rol van de rechter, de notaris en de advocaat (p. 29)

Schatting van de goederen, verdeling in natura en kavelvorming (p. 83)

Hélène Casman

De gerechtelijke verkoping van onverdeelde goederen (p. 109)

André Michielsens

Overgangsregeling voor de nieuwe wet aangaande de gerechtelijke vereffening-verdeling (p. 123)

Sven Mosselmans

Bijlage: Wet van 13 augustus 2011 houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (p. 149)