De handelsnaam

Dit boek behandelt alle facetten inzake beschermingsvoorwaarden en -omvang van de handels- en vennootschapsnaam met bijzondere aandacht voor geschillenbeslechting, inclusief alle relevante rechtspraak. Het boek is een ‘must-have’ voor alle rechtspractici in de wereld van de intellectuele eigendom.

Auteur(s):
Paul Maeyaert
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2021 | x + 236 blz.

Paperback
€ 49,40 € 70,57


ISBN 9789400011984

Inhoud

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming zijn handelsactiviteiten voert en waarmee zij zich onderscheidt van andere ondernemingen. De handelsnaam is een intellectueel eigendomsrecht dat aan geen enkele formaliteit is onderworpen en bescherming krijgt door het loutere gebruik ervan.

De vennootschapsnaam is de naam die de vennootschap identificeert bij haar oprichting. Dit boek behandelt alle facetten inzake beschermingsvoorwaarden en -omvang van de handels- en vennootschapsnaam met bijzondere aandacht voor geschillenbeslechting, inclusief alle relevante rechtspraak. Het boek is een ‘must-have’ voor alle rechtspractici in de wereld van de intellectuele eigendom.

Paul Maeyaert is advocaat bij Fencer Law en docent aan de Université de Liège


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk I. De verschillende onderscheidingstekens (p. 1)

Hoofdstuk II. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de verplichte vermelding van de vennootschapsnaam in handelsdocumenten (p. 7)

Hoofdstuk III. De vennootschapsnaam of de maatschappelijke benaming (p. 21)

Hoofdstuk IV. De handelsnaam (p. 39)

Hoofdstuk V. Enkele procedurele aspecten (p. 205)

Conclusie. Naar een Europese harmonisatie? (p. 235)