De Grondwet in groothoekperspectief

Ter ere van het emeritaat van Professor Karel Rimanque behandelen zijn elf discipelen de grote hoofdstukken van het staatsrecht, bekeken vanuit het perspectief van de Grondwet.

Editor(s):
Bruno Peeters, Jan Velaers
boek | verschenen | 1e editie
december 2007 | xviii + 563 blz.

Hardback
€ 140,-


ISBN 9789050957397

Inhoud

Dit boek gaat over de Belgische Grondwet. En dus over Prof. Em. Karel Rimanque. Want in dit land is er geen één jurist geweest die in zijn carrière zo intensief met de Grondwet bezig was en zo minutieus de Grondwet gewikt en gewogen heeft.
Ter ere van zijn emeritaat behandelen zijn elf discipelen de grote hoofdstukken van het staatsrecht, bekeken vanuit het perspectief van de Grondwet. Elke auteur heeft dan ook een diepgaande bijdrage geschreven over één of meerdere van de meest belangwekkende ontwikkelingen die zich over de jaren heen binnen de deeldomeinen van het staatsrecht hebben voorgedaan. Zo komen achtereenvolgens aan bod de democratie, rechten en vrijheden, de federale Staat, deelstaten, decentralisering, onderwijs, erediensten, de burger en bestuur, België in de wereld en de overheidsfinanciën.
Dit boek biedt ook een unieke collage van ons grondwettelijk recht en belicht aldus verschillende facetten van de persoonlijkheid van Prof. Karel Rimanque. Het is een must voor iedere constitutionalist.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.