De goederenverzekeringspolis van Antwerpen

Dit boek gaat dieper in op de verschillende dekkingsmogelijkheden van deze Antwerpse polis, maakt een vergelijking met de oude regeling en met de Engelse voorwaarden tot en met de invoegetreding van de nieuwe Insurance Act in Engeland in 2016.
Auteur(s):
Jef Gorrebeeck
boek | verschenen | 1e editie
juli 2017 | x + 164 blz.

Paperback
€ 60,-


ISBN 9789400008694

Inhoud

De goederenverzekeringspolis van Antwerpen van 2004 heeft op dertien jaar tijd zijn illustere voorganger van 1859 quasi volledig verdrongen als uitstekend instrument voor het wereldwijd verzekeren van het transport van goederen, niet alleen over zee, maar met alle mogelijke vervoermiddelen.

Deze polis kan zonder meer de vergelijking doorstaan met buitenlandse teksten en heeft inmiddels bewezen dat hij de onmiskenbare voordelen van ‘la vieille dame’ ten opzichte van de Engelse voorwaarden heeft behouden, verfijnd en uitgebreid.

Dit boek gaat dieper in op de verschillende dekkingsmogelijkheden van deze Antwerpse polis, maakt een vergelijking met de oude regeling en met de Engelse voorwaarden tot en met de invoegetreding van de nieuwe Insurance Act in Engeland in 2016. De auteur kadert deze polis ook in de bredere context van de maritieme verzekering en belicht de eigenheid van deze verzekeringstak, zowel op nationaal als op internationaal vlak. Er werden ook heel wat verwijzingen opgenomen naar rechtsleer en rechtspraak ter zake.

Het werk is een echte aanrader, niet alleen voor praktijkjuristen, verzekeraars en makelaars, maar voor al wie van dichtbij of veraf professioneel betrokken is bij het brede maritieme gebeuren.

Inhoud

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Actoren (p. 9)

Hoofdstuk 3. Goederenverzekeringen (p. 17)

Hoofdstuk 4. Verzekerbaar belang en risico-overgang (p. 25)

Hoofdstuk 5. De goederenverzekeringspolis van Antwerpen van 20 april 2004 (p. 35)

Hoofdstuk 6. Artikelsgewijze bespreking (p. 41)

Hoofdstuk 7. Slotbeschouwingen (p. 121)

Bibliografie (p. 125)

Bijlagen (p. 129)