De federale bevoegdheden

In dit boek brengen de auteurs, Stefan Sottiaux en Karel Reybrouck, op basis van hun uitgebreid onderzoek naar de federale bevoegdheidssfeer, de federale bevoegdheden voor het eerst systematisch in kaart.

Op 28 maart 2019 stellen zij tijdens een door Intersentia georganiseerde studienamiddag de conclusies van hun onderzoek voor. Aansluitend treden de voorzitters van de politieke partijen in debat over volgende vraag: herfederaliseren of confederaliseren? Met o.a. Wouter Beke (CD&V), John Crombez (sp.a), Bart De Wever (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Meyrem Almaci (Groen), gemodereerd door Rik Van Cauwelaert (De Tijd).

Meer informatie over de studiedag vindt u hier.

Auteur(s):
Karel Reybrouck, Stefan Sottiaux
boek | verwacht | 1e editie
maart 2019 | 800 blz.

Hardback
€ 125,-


ISBN 9789400010215Verschijnt 27 maart 2019

Inhoud

Een van de bijzonderheden van het Belgische federalisme is het ontbreken van een expliciete en systematische opsomming van de bevoegdheden van de federale overheid. In de Belgische Grondwet is het vergeefs zoeken naar een inventaris van de federale bevoegdheden. Een dergelijke inventaris bestaat wel voor de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten, die worden opgesomd in de Grondwet en de bijzondere wetten. De federaal gebleven bevoegdheden blijven daarentegen veelal onbenoemd. Als zij toch werden geëxpliciteerd, gebeurde dit ad hoc, als uitzonderingen op de deelstatelijke bevoegdheden. Bijgevolg is het geen sinecure om een exhaustieve lijst op te stellen met alle federale bevoegdheden.

Prof. dr. Stefan Sottiaux en Karel Reybrouck voerden uitgebreid onderzoek naar de federale bevoegdheidssfeer en brachten de federale bevoegdheden voor het eerst systematisch in kaart.

Tijdens een door Intersentia georganiseerde studienamiddag stellen zij de conclusies van hun onderzoek voor. Aansluitend treden de voorzitters van de politieke partijen in debat over volgende vraag: herfederaliseren of confederaliseren?


Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: