De federale bevoegdheden: herfederaliseren of confederaliseren?

28 Maart 2019
Leuven
€ 192,57 (incl. BTW)

Een van de bijzonderheden van het Belgische federalisme is het ontbreken van een expliciete en systematische opsomming van de bevoegdheden van de federale overheid. In de Belgische Grondwet is het vergeefs zoeken naar een inventaris van de federale bevoegdheden. Een dergelijke inventaris bestaat wel voor de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten, die worden opgesomd in de Grondwet en de bijzondere wetten. De federaal gebleven bevoegdheden blijven daarentegen veelal onbenoemd. Als zij toch werden geëxpliciteerd, gebeurde dit ad hoc, als uitzondering op de deelstatelijke bevoegdheden. Bijgevolg is het geen sinecure om een exhaustieve lijst op te stellen met alle federale bevoegdheden.

Prof. dr. Stefan Sottiaux en Karel Reybrouck voerden uitgebreid onderzoek naar de federale bevoegdheidssfeer en brachten de federale bevoegdheden voor het eerst systematisch in kaart.

Tijdens deze studienamiddag stellen zij de conclusies van hun onderzoek voor. Aansluitend treden de voorzitters van de politieke partijen in debat over volgende vraag: herfederaliseren of confederaliseren?

Programma

13u45    Onthaal van de deelnemers
    
De federale bevoegdheden - voorstelling van het onderzoek
Voorzitter prof. dr. Christian Behrendt
    
14u15    Verwelkoming
    
14u25    Een schematische voorstelling van de federale bevoegdheden
Drs. Karel Reybrouck
    
15u10    Het Belgische federalisme na zes staatshervormingen: unitair of confederaal
Prof. dr. Stefan Sottiaux
    
15u55    Vragen en debat
    
16u30    Koffiepauze
    
17u00    Debat: herfederaliseren of confederaliseren?
Debat met Wouter Beke (CD&V), John Crombez (sp.a), Bart De Wever (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Meyrem Almaci (Groen), gemodereerd door Rik Van Cauwelaert (De Tijd)

18u30 Slotwoord
Em. prof. dr. André baron Alen
    

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Donderdag 28 maart 2019 
KULeuven (Promotiezaal)
Naamsestraat 22, 3000 Leuven


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten 
Tussenkomst IGO: bevestigd

DEELNAMEPRIJS

165 euro excl. btw (inclusief documentatiemap, koffiepauze en het boek De federale bevoegdheden t.w.v. ca. 115 euro)


******

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere locatie is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

******


Inbegrepen studiemateriaal


De federale bevoegdheden


Een van de bijzonderheden van het Belgische federalisme is het ontbreken van een expliciete en systematische opsomming van de bevoegdheden van de federale overheid. In de Belgische Grondwet is het vergeefs zoeken naar een inventaris van de federale bevoegdheden. Een dergelijke inventaris bestaat wel voor de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten, die worden opgesomd in de Grondwet en de bijzondere wetten. De federaal gebleven bevoegdheden blijven daarentegen veelal onbenoemd. Als zij toch werden geëxpliciteerd, gebeurde dit ad hoc, als uitzonderingen op de deelstatelijke bevoegdheden. Bijgevolg is het geen sinecure om een exhaustieve lijst op te stellen met alle federale bevoegdheden.

Prof. dr. Stefan Sottiaux en Karel Reybrouck voerden uitgebreid onderzoek naa...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

28 Maart 2019 - Leuven

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00