De Europese Grondwet: troeven en tekorten

In dit boek wordt de Europese Grondwet juridisch doorgelicht. De vernieuwingen die de Grondwet brengt, worden vanuit drie invalshoeken toegelicht, gewikt en gewogen.
Auteur(s):
Gert Straetmans, Johan Meeusen
Reeks:
Studies Europees Recht UA
Volume:
1
boek | verschenen | 1e editie
mei 2005 | 187 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789050954679

Inhoud

Op 29 oktober 2004 ondertekenden 25 landen in Rome het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Met deze Grondwet, die werd voorbereid door de “Europese Conventie”, wordt een belangrijke nieuwe stap gezet in de uitbouw van de Europese Unie. De Grondwet zal pas in werking treden na bekrachtiging door alle lidstaten van de Europese Unie.

Uiteraard rijzen vandaag heel wat vragen:
Brengt de Grondwet daadwerkelijk belangrijke vernieuwingen, of betreft het veeleer een cosmetische opsmuk van de bestaande Europese verdragen?
Zet de Grondwet Europa op het goede spoor?
Heeft de Grondwet onmiddellijk voelbare gevolgen, ook in ons dagelijks leven?

In dit boek wordt de Europese Grondwet juridisch doorgelicht. De vernieuwingen die de Grondwet brengt, worden vanuit drie invalshoeken toegelicht, gewikt en gewogen. Een eerste invalshoek richt zich op het belang van de kwalificatie van het nieuwe Verdrag als “Grondwet”. De tweede invalshoek beoordeelt het nieuwe institutioneelrechtelijke raderwerk terwijl de derde invalshoek de materieelrechtelijke wijzigingen analyseert.

Deze drie invalshoeken stemmen overeen met de drie perspectieven die werden gehanteerd in de lezingen op de studieavond over “De Europese Grondwet: Europa op weg naar u?”, waarvan de teksten in dit boek worden gebundeld.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

DE GRONDWET VOOR EUROPA: SCHIJN OF WERKELIJKHEID? (p. 1)

Koen Lenaerts

DE EUROPESE GRONDWET: EEN NIEUW INSTITUTIONEEL RADERWERK VOOR EEN NIEUWE EUROPESE UNIE? (p. 31)

Johan Meeusen

CAPITA SELECTA VAN MATERIEELRECHTELIJKE WIJZIGINGEN DOOR DE EUROPESE GRONDWET (p. 105)

Gert Straetmans

Over de reeks

Studies Europees Recht UA

Deze reeks bundelt de referaten van de studieavond die jaarlijks door de onderzoeksgroep Recht van de Europese Unie van de Universiteit Antwerpen, georganiseerd wordt op of rond 9 mei, de “Dag van Europa”.

Meer over deze reeks