De betaling

Dit proefschrift behandelt de betaling als wijze van tenietgaan van een verbintenis. De auteur heeft hiervan in een heldere stijl, een grondige, kritische en verfrissende analyse gemaakt.
Auteur(s):
Stefan Rutten
boek | verschenen | 1e editie
november 2011 | xx + 350 blz.

Hardback
€ 77,- € 110,-


ISBN 9789400001329

Inhoud

Dit proefschrift behandelt de betaling als wijze van tenietgaan van een verbintenis. Over dit onderwerp worden in de rechtspraak en de schaarse doctrine verschillende opvattingen verdedigd. S. Rutten heeft hiervan een grondige, kritische en verfrissende analyse gemaakt. Eerst behandelt hij vier grote leerstukken aangaande de betaling: 1) wie moet betalen?; 2) aan wie kan bevrijdend worden betaald?; 3) het bewijs van de betaling; 4) de toerekening van de betaling. In een laatste hoofdstuk geeft hij een antwoord op de vraag naar de juridische aard van de betaling. De auteur toont aan dat de juridische aard van de nakoming van de verbintenis wordt bepaald door de juridische aard van de prestatie (iets doen, iets niet doen of iets geven). Of de rechtsregelen die van toepassing zijn op rechtshandelingen, eveneens gelden voor de nakoming van de verbintenis, wordt volgens hem bepaald door de juridische aard van de prestatie of de betaling.
Dit boek gaat de controversiële punten in de rechtspraak en de doctrine niet uit de weg. De auteur reikt verschillende standpunten aan, hij weegt de argumenten kritisch tegen elkaar af en laat niet na eigen opvattingen te verdedigen.
Ondanks het abstractieniveau is dit werk zeer toegankelijk en vlot leesbaar. De standpunten worden in een heldere stijl weergegeven. Dit werk kan dan ook een belangrijk referentiewerk worden voor de praktijk van advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.