De bestuurlijke aanpak van mensenhandel in België en Nederland

De bestuurlijke aanpak van zware c.q. georganiseerde criminaliteit vormt in Nederland reeds jarenlang een vitaal onderdeel van het veiligheidsbeleid. Inmiddels wordt ook in België erkend dat lokale besturen via bestuurlijke maatregelen een belangrijke rol kunnen spelen bij de beheersing van dergelijke criminaliteitsfenomenen.

Vanuit een rechtsvergelijkend perspectief wordt in deze studie met name de bestuurlijke aanpak van mensenhandel in België en Nederland geanalyseerd. Dit boek biedt een overzichtelijke leidraad voor de lokale besturen, het Openbaar Ministerie, de politie en andere overheidsdiensten.
Auteur(s):
Dirk Van Daele, Sven Bollens
boek | verschenen | 1e editie
juli 2019 | xii + 241 blz.

Paperback
€ 60,-


ISBN 9789400010772

Inhoud

De bestuurlijke aanpak van zware c.q. georganiseerde criminaliteit vormt in Nederland reeds jarenlang een vitaal onderdeel van het veiligheidsbeleid. Inmiddels wordt ook in België erkend dat lokale besturen via bestuurlijke maatregelen een belangrijke rol kunnen spelen bij de beheersing van dergelijke criminaliteitsfenomenen. Het gaat niet alleen om maatregelen van bestuurlijke politie ter handhaving van de openbare orde, maar ook om het onder bepaalde voorwaarden weigeren van vergunningen, aanbestedingen of subsidies enerzijds en het bevorderen van de integriteit binnen overheidsorganisaties anderzijds.

Vanuit een rechtsvergelijkend perspectief wordt in deze studie met name de bestuurlijke aanpak van mensenhandel in België en Nederland geanalyseerd. Aangezien een doelgerichte en efficiënte aanwending van de bestuurlijke bevoegdheden slechts mogelijk is voor zover de lokale overheden over een afdoende informatiepositie beschikken, wordt in het bijzonder gefocust op het complexe en uitgebreide juridische kader inzake de informatie-uitwisseling op nationaal én grensoverschrijdend niveau.

Dit boek biedt een overzichtelijke leidraad voor de lokale besturen, het Openbaar Ministerie, de politie en andere overheidsdiensten.

Inhoudsopgave

Algemene inleiding (p. 1)

Deel I. De bestuurlijke aanpak van mensenhandel in Nederland en België

Hoofdstuk I. De bestuurlijke aanpak van mensenhandel in Nederland (p. 9)

Hoofdstuk II. De bestuurlijke aanpak van mensenhandel in België (p. 33)

Hoofdstuk III. Rechtsvergelijkend besluit bij Deel I (p. 45)

Deel II. De informatiepositie van het bestuur in het kader van de bestuurlijke aanpak van mensenhandel

Inleiding (p. 49)

Hoofdstuk IV. Het algemeen kader inzake de informatie-uitwisseling (p. 53)

Hoofdstuk V. De verstrekking van politionele informatie aan het lokaal bestuur (p. 65)

Hoofdstuk VI. De inzage van het strafdossier door het lokaal bestuur (p. 83)

Hoofdstuk VII. De informatie-uitwisseling tussen sociale inspectiediensten en het lokaal bestuur (p. 93)

Hoofdstuk VIII. De verstrekking van gegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen aan het lokaal bestuur (p. 101)

Hoofdstuk IX. De toegang van het bestuur tot ondernemingsgerelateerde, financiële en fiscale informatie (p. 111)

Hoofdstuk X. Rechtsvergelijkend besluit bij Deel II (p. 139)

Deel III. Het institutioneel kader voor de informatie-uitwisseling met het oog op de bestuurlijke aanpak van mensenhandel

Inleiding (p. 147)

Hoofdstuk XI. Het institutioneel kader in Nederland (p. 151)

Hoofdstuk XII. Het institutioneel kader in België (p. 163)

Hoofdstuk XIII. Enkele aanbevelingen bij wijze van besluit bij Deel III (p. 181)

Deel IV. De internationale informatie-uitwisseling in het perspectief van de bestuurlijke aanpak van mensenhandel

Inleiding (p. 185)

Hoofdstuk XIV. De informatie-uitwisseling in het kader van de wederzijdse administratieve bijstand (p. 189)

Hoofdstuk XV. De grensoverschrijdende uitwisseling van informatie in het kader van de bestuurlijke politie (p. 203)

Hoofdstuk XVI. Het bestuurlijk gebruik van informatie verkregen in het kader van de Europese politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (p. 213)

Hoofdstuk XVII. Besluit bij Deel IV (p. 223)

Algemeen besluit. De uitkomsten van deze studie in Europees perspectief (p. 227)

Bibliografie (p. 233)

Ook interessant voor u: