De beschermde werknemers en de duur van hun bescherming tegen ontslag en overplaatsing na de sociale verkiezingen 2020

De (kandidaat-)personeelsafgevaardigden voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk genieten een bijzondere bescherming tegen ontslag en overplaatsing.
In dit boek wordt een praktijkgerichte inventaris opgesteld over de de aanvang en het einde van hun bescherming, in een aantal hypothesen.

Auteur(s):
Bert Mergits
Reeks:
Cahiers Antwerpen Brussel Gent
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
december 2020 | viii + 48 blz.

Paperback
€ 61,-


ISBN 9789400012202


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De (kandidaat-)personeelsafgevaardigden voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk genieten een bijzondere bescherming tegen ontslag en overplaatsing.

In dit boek wordt een praktijkgerichte inventaris opgesteld van deze beschermde werknemers en de aanvang en het einde van hun bescherming, in de hiernavolgende hypothesen:
– de verkiezingsprocedure in 2020 heeft geleid tot de instelling van een nieuwe ondernemingsraad of een nieuw comité;
– de verkiezingsprocedure in 2020 heeft niet geleid tot de instelling van een nieuwe ondernemingsraad of een nieuw comité;
– de verkiezingen werden in 2020 niet georganiseerd.

Dit Cahier geeft een praktijkgericht overzicht van de beschermde werknemers en de aanvang en het einde van hun bescherming tegen ontslag en overplaatsing na voornoemde verkiezingen.

Bert Mergits is advocaat bij de balie te Antwerpen

Dit werk maakt deel uit van de reeks Cahiers Brussel Antwerpen Gent (CABG). In geval van intekening op de reeks CABG geniet u een permanente korting van 15%. Bovendien kunt u ook de reeds verschenen Cahiers (ook deze verschenen bij Larcier) bestellen met 15% korting.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Bert Mergits

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk I. Algemeen (p. 3)

Hoofdstuk II. De verkiezingsprocedure heeft in 2020 geleid tot de instelling van een nieuwe ondernemingsraad of een nieuw comité (p. 13)

Hoofdstuk III. De verkiezingsprocedure heeft in 2020 niet geleid tot de instelling van een nieuwe ondernemingsraad of een nieuw comité (p. 31)

Hoofdstuk IV. De verkiezingen werden in 2020 niet georganiseerd (p. 43)

Over de reeks

Cahiers Antwerpen Brussel Gent

De reeks Cahiers Antwerpen Brussel Gent (CABG) behandelt knelpunten uit de dagelijkse juridische praktijk in beknopte en vlot hanteerbare monografieën van 50 à 100 bladzijden.

Op basis van wettekst, rechtsleer en rechtspraak analyseren de auteurs (allen ervaren praktijkjuristen) nauwkeurig afgelijnde praktijkproblemen, maken ze een betrouwbare synthese en reiken ze werkbare oplossingen aan.
Met deze Cahiers beschikt u op elk moment over diepgaande en actuele informatie over nagenoeg alle rechtstakken.
De Cahiers Antwerpen Brussel Gent vormen de ideale doctrineaanvulling op een RABG-abonnement

Indien u intekent op deze reeks CABG, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de werken uit de reeks CABG die vóór 2020 verschenen zijn onder het merk Larcier, (zie de site van Larcier: een dertigtal Cahiers ), ook bestellen met 15% korting.

Meer over deze reeks