De Belgische Mededingingswet 2013

2013 is het jaar waarin de Wet tot bescherming van de Economische Mededinging voor de derde maal sinds haar inwerkingtreding twintig jaar geleden is herzien. Dit keer worden we geconfronteerd met een copernicaanse revolutie. Dit boek bespreekt de grote aanpassingen van de nieuwe Wet, kadert deze in het ruimere mededingingsrecht en tracht de potentiële pijnpunten voor de praktijk aan te stippen.


Auteur(s):
Johan Ysewyn, Melissa Van Schoorisse, Evi Mattioli
boek | verschenen | 1e editie
september 2013 | xxiii + 280 blz.

Paperback
€ 109,-


ISBN 9789400003668

Inhoud

2013 is het jaar waarin de Wet tot bescherming van de Economische Mededinging voor de derde maal sinds haar inwerkingtreding twintig jaar geleden is herzien. Dit keer worden we geconfronteerd met een copernicaanse revolutie. De duale structuur die het Belgische institutionele systeem kenmerkte, wordt vervangen door een monistische en onafhankelijke autoriteit waarbinnen zowel het onderzoek als de beslissingsfase worden gecombineerd. De regering heeft, in lijn met het regeerakkoord, tezelfdertijd getracht om de procedures te versnellen en efficiënter te maken. De procedure inzake voorlopige maatregelen zal het gemakkelijker maken voor verzoekers om snel duidelijkheid te krijgen betreffende hun verzoek. Uiteindelijk wordt een vernieuwd systeem van prijsreglementering ingevoerd waarin het Prijzenobservatorium en de Belgische Mededingingsautoriteit een sleutelrol zullen spelen.
De impact van deze vernieuwingen in de dagelijkse adviespraktijk van bedrijfsjuristen is niet te onderschatten. Ook advocaten zullen worden geconfronteerd met nieuwe vragen en problemen bij de behandeling van procedures voor de Belgische Mededingingsautoriteit.
Dit boek bespreekt de grote aanpassingen van de nieuwe wet, kadert deze in het ruimere mededingingsrecht en tracht de potentiële pijnpunten voor de praktijk aan te stippen.

Vicepremier Vande Lanotte, de architect van de hervorming, schreef het voorwoord.

Johan Ysewyn leidt het Belgische mededingingsdepartement van Clifford Chance in Brussel.
Melissa Van Schoorisse werkt als advocate in het mededingingsdepartement van Clifford Chance in Brussel.
Evi Mattioli werkt als advocate in de praktijkgroep EU- en Mededingingsrecht van CMS Nederland in Brussel.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Doel van de nieuwe Mededingingswet (p. 1)

Johan Ysewyn, Melissa Van Schoorisse, Evi Mattioli

Hoofdstuk 2. Materiële bepalingen van het Boek Mededinging (p. 11)

Johan Ysewyn, Melissa Van Schoorisse, Evi Mattioli

Hoofdstuk 3. De Belgische Mededingingsautoriteit (p. 37)

Johan Ysewyn, Melissa Van Schoorisse, Evi Mattioli

Hoofdstuk 4. De minister van Economie, de Dienst voor de Mededinging en de Commissie voor de Mededinging (p. 65)

Johan Ysewyn, Melissa Van Schoorisse, Evi Mattioli

Hoofdstuk 5. Restrictieve mededingingspraktijken (p. 69)

Johan Ysewyn, Melissa Van Schoorisse, Evi Mattioli

Hoofdstuk 6. Voorlopige maatregelen (p. 91)

Johan Ysewyn, Melissa Van Schoorisse, Evi Mattioli

Hoofdstuk 7. Concentratiecontrole (p. 101)

Johan Ysewyn, Melissa Van Schoorisse, Evi Mattioli

Hoofdstuk 8. Geldboetes, clementie, schikkingen, dwangsommen en strafsancties (p. 119)

Johan Ysewyn, Melissa Van Schoorisse, Evi Mattioli

Hoofdstuk 9. Hoger beroep en voorziening in cassatie (p. 127)

Johan Ysewyn, Melissa Van Schoorisse, Evi Mattioli

Hoofdstuk 10. Interpretatie van het mededingingsrecht voor hoven en rechtbanken (p. 143)

Johan Ysewyn, Melissa Van Schoorisse, Evi Mattioli

Hoofdstuk 11. Prijscontrole (p. 147)

Johan Ysewyn, Melissa Van Schoorisse, Evi Mattioli

Hoofdstuk 12. Algemene beoordeling (p. 175)

Johan Ysewyn, Melissa Van Schoorisse, Evi Mattioli