De beleidsovereenkomst in het omgevingsrecht

Dit boek gaat na of en hoe de overheid overeenkomsten kan sluiten ter formulering, tenuitvoerlegging en/of handhaving van haar beleid in het omgevingsrecht. De bestemmingsplanovereenkomst, als type van beleidsovereenkomst, staat hierbij centraal. De specificiteit van de overheid als contractspartij en het overheidsbeleid als voorwerp van de overeenkomst vereisen bepaalde beperkingen en aanvullingen van de toepassing van het gemeen contractenrecht.

Auteur(s):
Steven Verbeyst
Reeks:
Public Law Collection
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2022 | xxii + 576 blz.

Hardback
€ 130,-


ISBN 9789400015272


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.Verschijnt 3 oktober 2022

Inhoud

Het omgevingsrechtelijk beleid wordt traditioneel vormgegeven door eenzijdige overheidsinstrumenten zoals structuurplannen, bestemmingsplannen, vergunningen enz. Evoluerende maatschappelijke omstandigheden leiden er echter toe dat het eenzijdig overheidsoptreden niet altijd de meest efficiënte manier (meer) is om aan beleid te doen. Beleidsovereenkomsten zouden (een deel van) de oplossing kunnen zijn.

In dit boek, dat de commercieel herwerkte editie vormt van het proefschrift dat de auteur op 25 mei 2022 openbaar verdedigde aan de KU Leuven, wordt nagegaan of en hoe de overheid de overeenkomst kan gebruiken als beleidsinstrument in het Vlaamse omgevingsrecht. De bestemmingsplanovereenkomst, als type van beleidsovereenkomst, staat hierbij centraal. Dit boek bevat een diepgaande rechtsvergelijkende studie met het Nederlands recht. De auteur komt tot de conclusie dat de overheid wel degelijk overeenkomsten kan sluiten ter formulering, tenuitvoerlegging en/of handhaving van haar beleid in het omgevingsrecht. De specificiteit van de overheid als contractspartij en het overheidsbeleid als voorwerp van de overeenkomst vereisen evenwel bepaalde beperkingen en aanvullingen van de toepassing van het gemeen contractenrecht.

De inzichten in dit boek zijn bestemd voor iedereen die juridisch en beleidsmatig te maken heeft met het omgevingsrecht. Het is dan ook bijzonder waardevol voor juristen, advocaten, rechters en beleidsmakers.


Steven Verbeyst (°1990) studeerde in 2013 af als master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 2013 tot 2016 werkte hij als advocaat bestuursrecht in het advocatenkantoor Laga (thans Deloitte Legal). In 2022 promoveerde hij aan het KU Leuven Centre for Public Law als doctor in de Rechten met het proefschrift De overeenkomst als beleidsinstrument van de overheid in het omgevingsrecht. In 2018 behaalde hij voor dit onderzoek een aspirantenmandaat van het FWO. In september 2022 begon Steven als universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Public Law Collection

Deze reeks komt tot stand in samenwerking met het Centre for Public Law aan de KU Leuven en bundelt in de eerste plaats de resultaten van het onderzoek aan het Centrum.

U ontvangt bij intekening op een abonnement op de reeks 15% korting.

Meer over deze reeks