De bachelorproef: 40 vragen en antwoorden

Deze gids begeleidt iedere student bij de uitwerken van een bachelorproef. Het behandelt heel wat vragen waarmee veel studenten worstelen.
Auteur(s):
Bart Henssen, Stefanie Beghein
boek | verschenen | 1e editie
september 2017 | 112 blz.

Paperback
€ 22,-


ISBN 9789400008335


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 22,-

Inhoud

Deze gids begeleidt iedere student bij de uitwerken van een bachelorproef. Hij behandelt heel wat vragen waarmee veel studenten worstelen.

Waaruit bestaat een bachelorproef? Hoe bepaal je het onderwerp en hoe baken je het af? Hoe begin je aan een bachelorproef? Welke informatiebronnen en hulpmiddelen kun je raadplegen? Hoe rapporteer en communiceer je de kennis die je via enquêtes, interviews en andere bronnen hebt verzameld? En hoe formuleer je een concreet advies? Bestaan er alternatieven voor de bachelorproefscriptie?

Deze en tal van andere vragen worden beknopt maar vooral gericht beantwoord. Ondersteund met verschillende praktijkvoorbeelden en cases vormt dit boek de informatiebron en praktische gids bij uitstek voor iedere student en docent.

Inhoudsopgave

Kadering van de bachelorproef en Aan de slag (p. 1)

Bibliografie (p. 107)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek

Ook interessant voor u: