De architect in de 21ste eeuw

In verschillende bijdragen belichten juristen en architecten de activiteit van de architect als ondernemer: taken en erelonen, bescherming van de beroepstitel, aansprakelijkheid en verzekering en deontologie en tuchtrecht.
Editor(s):
Kristof Uytterhoeven
boek | verschenen | 1e editie
maart 2016 | xiv + 290 blz.

Paperback
€ 60,-


ISBN 9789400005853

Inhoud

In 2014 vierde de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect haar 75ste verjaardag. In verschillende bijdragen belichten juristen en architecten de activiteit van de architect als ondernemer: taken en erelonen, bescherming van de beroepstitel, aansprakelijkheid en verzekering en deontologie en tuchtrecht.

Met bijdragen van Benoît Kohl, Dirk Lindemans, Béatrice Ponet, Sarah Schoenmaekers, Thyphaine Mooghin, Judith Lemaire en Jean-Louis Genard en Kristof Uytterhoeven.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

De architect: de juridische gevolgen van de evolutie van vrij beroep naar ondernemer (p. 1)

Béatrice Ponet

Het monopolie van de architect en de onverenigbaarheden (p. 21)

Kristof Uytterhoeven

Het wettelijke kader van de uitoefening van het beroep van architect (p. 87)

Sarah Schoenmaekers

Hervorming van het architectentuchtprocesrecht: noodzakelijk, nuttig of alleen maar een modegril? (p. 125)

Dirk Lindemans

Les obligations, la responsabilite et l’assurance de l’architecte. Panorama général et pistes de réflexion (p. 185)

L’artiste et le manager. Analyse de la loi de 39 dans le contexte d’une sociologie des professions (p. 235)

Un prix pour qui ? Une évolution de la figure de l’architecte au sein des prix d’architecture en Belgique (p. 255)

Taken, verantwoordelijkheid en erelonen van de architect (p. 281)