De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning

Dit boek biedt aan iedereen die in aanraking komt met vermogens- en successieplanning een leidraad bij de toepassing en de werking van de algemene antimisbruikbepaling. Bij de analyse van de diverse planningstechnieken wordt ook aandacht besteed aan de werking van elke techniek, zodat op burgerrechtelijk én fiscaal vlak nuttige inzichten worden geboden voor zowel de successieplanning in het algemeen, als voor een eventuele toepassing van de (verschillende) antimisbruikbepaling(en).

Reeks:
Bibliotheek Fiscaal Recht
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
maart 2020 | vi + 278 blz.

Paperback
€ 85,-


ISBN 9789400011946


Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit boek biedt aan iedereen die in aanraking komt met vermogens- en successieplanning een leidraad bij de toepassing en de werking van de algemene antimisbruikbepaling die sinds juni 2012 het Vlaamse fiscale landschap grondig heeft hertekend. Zeker in het kader van de successierechten/erfbelasting wordt immers iedere belastingplichtige en diens adviseur meer en meer geconfronteerd met termen zoals “fiscaal misbruik”, hetgeen de auteur ertoe heeft aangezet de vorige editie grondig te herzien.

Dit alles gebeurt aan de hand van een uitgebreide theoretische omkadering, om vervolgens op een praktijkgerichte wijze een reeks courante planningstechnieken uitvoerig aan de algemene antimisbruikbepaling te toetsen. Uiteraard wordt bij deze analyse ook aandacht besteed aan de werking van elke techniek, zodat op burgerrechtelijk én fiscaal vlak nuttige inzichten worden geboden voor zowel de successieplanning in het algemeen, als voor een eventuele toepassing van de (verschillende) antimisbruikbepaling(en).

Het werk heeft als belangrijke troef dat de vele relevante commentaren van de administratie, alsook de van belang zijnde wetswijzigingen én eventuele rechtspraak omtrent de besproken technieken, op een overzichtelijke manier worden gebundeld en mee worden becommentarieerd. Zeker wat de vele (uiteenlopende) standpunten en voorafgaande beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst betreft (al dan niet omtrent de algemene antimisbruikbepaling), wordt middels een chronologisch overzicht een handig overzicht geboden, wat als leidraad kan dienen om door de bomen het bos nog te zien. Door de vele verwijzingen die daarbij bovendien zijn opgenomen, vormt dit boek dan ook een handig naslagwerk voor iedereen die er (nu nog) van ver of (reeds) van dicht bij is betrokken.

Hanno Decoutere is advocaat bij advocatenkantoor Deknudt Nelis en is dagdagelijks bezig met fiscaliteit en successieplanning.

Dit werk maakt deel uit van de Bibliotheek Fiscaal Recht. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Bibliotheek Fiscaal Recht

De Bibliotheek Fiscaal Recht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het fiscaal recht. Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande fiscaal-juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.

Meer over deze reeks