De aannemer als verkoper

In dit cahier worden de verschillende vorderingen van de bouwheer bij gebreken in de door de aannemer aangekochte materialen, na aanvaarding van het bouwwerk, onderzocht. Dit zowel naar Belgisch als naar Frans recht.

Auteur(s):
Jan-Willem Verbeke
Reeks:
Cahiers Antwerpen Brussel Gent
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
december 2020 | vi + 60 blz.

Paperback
€ 62,-


ISBN 9789400013230


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

In dit cahier worden de verschillende vorderingen van de bouwheer onderzocht bij gebreken in de door de aannemer aangekochte materialen, na aanvaarding van het bouwwerk. De auteur gaat daarbij in op het Belgisch en op het Franse recht. Steeds worden de verschillende voorwaarden en termijnen besproken. Vervolgens wordt er een vergelijking gemaakt tussen de vordering voor lichte verborgen gebreken bij aanneming en de vordering voor verborgen gebreken bij koop. Tot slot wordt de vraag behandeld of de gemeenrechtelijke verjaringstermijn ook toegepast zou moeten worden op de vordering voor verborgen gebreken tegen de koper.

Dit werk maakt deel uit van de reeks Cahiers Brussel Antwerpen Gent (CABG). In geval van intekening op de reeks CABG geniet u een permanente korting van 15%. Bovendien kunt u ook de reeds verschenen Cahiers bestellen met 15% korting. Contacteer mail@intersentia.be.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk II. De kwalificatiestrijd: koop of aanneming? (p. 3)

Hoofdstuk III. De vorderingen van de bouwheer tegen de aannemer (p. 11)

Hoofdstuk IV. De vordering van de bouwheer tegen de verkoper (p. 29)

Hoofdstuk V. Toepassing op de casus (p. 43)

Hoofdstuk VI. De verschillen tussen de vorderingen voor verborgen gebreken bij aanneming en koop (p. 45)

Hoofdstuk VII. Besluit (p. 47)

Bibliografie (p. 51)

Over de reeks

Cahiers Antwerpen Brussel Gent

De reeks Cahiers Antwerpen Brussel Gent (CABG) behandelt knelpunten uit de dagelijkse juridische praktijk in beknopte en vlot hanteerbare monografieën van 50 à 100 bladzijden.

Op basis van wettekst, rechtsleer en rechtspraak analyseren de auteurs (allen ervaren praktijkjuristen) nauwkeurig afgelijnde praktijkproblemen, maken ze een betrouwbare synthese en reiken ze werkbare oplossingen aan.
Met deze Cahiers beschikt u op elk moment over diepgaande en actuele informatie over nagenoeg alle rechtstakken.
De Cahiers Antwerpen Brussel Gent vormen de ideale doctrineaanvulling op een RABG-abonnement

Indien u intekent op deze reeks CABG, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de werken uit de reeks CABG die vóór 2020 verschenen zijn onder het merk Larcier, (zie de site van Larcier: een dertigtal Cahiers ), ook bestellen met 15% korting.

Meer over deze reeks