Intermediary Liability and Data Protection, Transparency and Responsibility

04 april 2019
Brussel
€ 260,15 (incl. BTW)

De rol van online tussenpersonen wordt steeds belangrijker in de huidige digitale wereld. Online dienstverleners – zoals social media operators, ISP’s, cloud providers, video- en muziekplatformen – maken gebruik van technologieën om teksten, afbeeldingen, video’s en muziek snel wereldwijd op te slaan en te verspreiden, vaak zonder kosten en op een toegankelijke manier. De ontwikkeling en het gebruik van deze technologieën heeft aanzienlijke sociale en economische voordelen en een positieve invloed op een aantal fundamentele rechten, zoals de toegang tot informatie en de vrijheid van meningsuiting. Om deze technologieën te promoten en verder bij te dragen aan hun ontwikkeling, hebben de Europese Unie en andere overheden beschermingsregimes, zoals aansprakelijkheidsbeperkingen, op poten gezet voor (online) tussenpersonen.
 
Online diensten en platformen worden echter meer en meer gebruikt voor onrechtmatige doeleinden zoals online piraterij, de verkoop van namaak, datalekken en privacyschandalen, propaganda, fake news, racistische of xenofobe uitlatingen enz. Om consumenten, houders van intellectuele-eigendomsrechten en internetgebruikers in het algemeen te beschermen, hebben de Europese Unie en andere overheden nieuwe regelgeving ingevoerd die bijkomende verplichtingen oplegt aan tussenpersonen en de beperking van hun aansprakelijkheid meer en meer in vraag stelt (bv. de Richtlijn inzake Auteursrechten in de Digitale Eengemaakte Markt en de GDPR).  
 
Tijdens deze studienamiddag wordt dieper ingegaan op deze materie. Een panel van beleidsmakers, advocaten, academici en tussenpersonen helpt door de bomen het bos te zien en de evoluties in de EU en België met betrekking tot (online) tussenpersonen in kaart te brengen. Op de volgende en vele andere vragen krijgt u zeker een antwoord: 
Wat zijn nu de concrete verplichtingen van online tussenpersonen?
Evolueren we naar een systeem van algemeen toezicht op de inhoud die via hun platformen verspreid wordt?
Vervullen zij een (pro)actieve rol in de bescherming van fundamentele rechten?
Waar liggen de grenzen van hun aansprakelijkheid?
Hoe kunnen transparantie en privacy worden gewaarborgd zonder de vrije stroom van informatie al te veel in te perken?

SPREKERS

Flip Petillion, advocaat-vennoot Petillion
Brendan Van Alsenoy, Rechtskundig Adviseur bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Vrijwillig medewerker aan het Centre for IT & IP Law (CiTiP), KU Leuven – imec
Lorelien Hoet, Governement Affairs Director Belux Microsoft
Aleksandra Kuczerawy, Post-doctoral researcher Centre for IT & IP Law (CiTiP), KU Leuven
Alexander Heirwegh, advocaat PetillionProgramma

12u30 Ontvangst deelnemers met broodjeslunch

13u30 Inleiding door de voorzitter
Flip Petillion, advocaat-vennoot Petillion

13u45 Data protection law in the EU: roles, responsibilities and liability
Brendan Van Alsenoy, Rechtskundig Adviseur bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Vrijwillig medewerker aan het Centre for IT & IP Law (CiTiP), KU Leuven – imec

14u30 Moeten private ondernemingen een rol spelen in het balanceren van de verschillende fundamentele rechten wanneer ze als online tussenpersoon optreden?
Lorelien Hoet, Governement Affairs Director Belux Microsoft

15u15 Koffiepauze

15u30 Intermediary liability and freedom of expression in the EU
Aleksandra Kuczerawy, Post-doctoral researcher Centre for IT & IP Law (CiTiP), KU Leuven

16u15 De aansprakelijkheid van tussenpersonen in de digitale interne markt: de indamming van safe havens
Alexander Heirwegh, advocaat Petillion

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

donderdag 4 april 2019 | Brussel

Universitaire Stichting
Egmontstraat 11
1000 Brussel
Route


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IBJ: erkend voor 3 punten

DEELNAMEPRIJS

215 euro excl. btw (inclusief documentatiemap, koffie- en lunchpauze)


De volgende nieuwe boeken kunt u tijdens de studienamiddag aankopen aan 40% korting:

Intermediary Liability and Freedom of Expression in the EU: from Concepts to Safeguards door Aleksandra Kuczerawy
Data protection law in the EU: Roles, Responsibility and Liability door Brendan Van Alsenoy******

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere locatie is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

04 april 2019 - Brussel

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00