Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen V

Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en bespreekt de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruim aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierecht met diverse andere rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht e.a.

Editor(s):
Matthias E. Storme, Bernard Tilleman, Joeri Vananroye, Melissa Vanmeenen, Robby Houben
boek | verschenen | 1e editie
september 2020 | xx + 530 blz.

Hardback
€ 128,80 € 184,-


ISBN 9789400012158

Inhoud

Boek XX WER vereist, net zoals de Faillissementswet voorheen, dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Maar ook vereffenaars van vennootschappen worden gecontroleerd door de ondernemingsrechtbank, zonder dat er evenwel wettelijke bekwaamheidsvereisten worden gesteld. In dit licht wordt regelmatig de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar georganiseerd door de KU Leuven en de UAntwerpen.

Dit boek bundelt de belangrijkste bijdragen van sprekers die meewerkten aan deze opleiding. De verschillende bijdragen behandelen thema’s en onderwerpen die nieuw zijn sinds 2014. Deze nieuwe uitgave vormt m.a.w. een aanvulling op de eerder verschenen boeken, die uiteraard op heel wat punten hun gelding behouden.
Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en bespreekt de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruim aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierecht met diverse andere rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht e.a.

Dit boek is een onmisbaar en actueel naslagwerk voor curatoren, maar ook voor vele andere rechtspractici, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, voorlopig bewindvoerders, rechters in handelszaken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants. De auteurs zijn allen vooraanstaande magistraten, curatoren en academici.

Het boek bevat bijdragen van S. Brijs, J. Cardinaels, F. de Mey, M. Delanote, R. Houben, R. Jansen, T. Lysens, A. Moens, Ch. Persyn, V. Sagaert, M. Storme, B. Tilleman, J. Vananroye, G. Van Calster, N. Van Damme, I. Van de Mierop, A. Van Hoe en M. Van Vynckt

Inhoudsopgave

Het nieuwe insolventierecht: op zoek naar nieuwe evenwichten (p. 1)

Arie Van Hoe, Jim Cardinaels

Het personeel toepassingsgebied van de insolventieprocedures in Boek XX WER (p. 29)

Joeri Vananroye

De insolventiefunctionarissen (p. 53)

Werkwijze van de curator: opstart, beheer faillissement, sluiting in Boek XX WER (p. 99)

Annemie Moens

Zakelijke (zekerheids)rechten bij samenloop: het "systeem" (p. 163)

Matthias E. Storme

Vastgoed in een faillissementsprocedure: enkele aandachtspunten (p. 181)

Vincent Sagaert, Ruud Jansen

Externe bestuurdersaansprakelijkheid tegenover de fiscus en de RSZ bij faillissement van de onderneming die geen natuurlijke persoon is (p. 217)

Bernard Tilleman, Nicolas Van Damme

Kroniek van een aangekondigd faillissement (p. 377)

Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten van insolventieprocedures (p. 403)

Het lot van bedrijfsvoorheffings- en btw-schulden in het licht van de nieuwe Insolventiewet (p. 461)

Mark Delanote

Insolventieprocedures met grensoverschrijdende elementen. De nieuwe Europese Insolventieverordening (p. 481)

Geert Van Calster

Vrijwillige ontbinding en vereffening van vennootschappen: stappenplannen (p. 495)

Robby Houben

Bijlage (p. 525)

Ook interessant voor u: