Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III

Het boek bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin.
Editor(s):
Herman Braeckmans, Eric Dirix, Matthias E. Storme, Bernard Tilleman, Melissa Vanmeenen
boek | verschenen | 1e editie
juli 2014 | xx + 560 blz.

Hardback
€ 183,-


ISBN 9789400003927

Inhoud

Het insolventierecht is voortdurend in beweging. De afgelopen jaren werd er bijzonder veel aandacht besteed aan het redden van ondernemingen in moeilijkheden door de invoering en de daaropvolgende aanpassing van de Wet Continuïteit Ondernemingen. Daarnaast probeerde de wetgever ook de vereffeningsprocedure efficiënter te maken.

Om deze evoluties te duiden, werd in 2013 een nieuwe editie van de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar georganiseerd. Deze opleiding speelt in op de bepaling in de Faillissementswet die vereist dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Sinds 2006 worden ook vereffenaars van vennootschappen gecontroleerd door de rechtbank van koophandel, zonder dat er evenwel wettelijke bekwaamheidsvereisten worden gesteld.

Dit boek bundelt een aantal bijdragen van sprekers die meewerkten aan deze opleiding. Het boek is een actualisering van de twee gelijknamige boeken die respectievelijk in 2006 en 2010 verschenen zijn. De bijdragen behandelen thema’s en onderwerpen die nieuw zijn sinds 2009. Deze nieuwe uitgave vormt m.a.w. een aanvulling op de eerder verschenen boeken, die op verschillende punten hun gelding behouden. Het boek bevat uitgebreide informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin.

Dit boek is een onmisbaar en actueel naslagwerk voor curatoren, maar ook voor vele andere rechtspractici, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, voorlopige bewindvoerders, rechters in handelszaken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants.

De auteurs zijn vooraanstaande magistraten, curatoren en academici.

Inhoudsopgave

Deel I. Algemeen

Het insolventierecht anno 2014 (p. 1)

Vereffening van vennootschappen: een perpetuum mobile? (p. 39)

Deel II . Curator

De curator (p. 71)

De rechter-commissaris (p. 117)

Sociaalrechtelijke aandachtspunten voor curatoren (p. 155)

Vastgoed in een faillissementsprocedure: enkele aandachtspunten (p. 189)

Enkele topics inzake faillissementsmisdrijven (p. 219)

Over statuut, bevoegdheid en controle van een faillissementscurator in grensoverschrijdende insolventiezaken (p. 253)

Deel III. Gerechtelijke reorganisatie

De afwikkeling van een gerechtelijke reorganisatie. Een summier overzicht van de verschillende mogelijkheden binnen de WCO na de hervorming van 2013 (p. 287)

Actoren in de WCO: de ondernemingsbemiddelaar, de gedelegeerd rechter, de gerechtsmandatarissen in ruime zin (p. 309)

Rechten van de schuldeisers in de gerechtelijke reorganisatie (p. 349)

De positie van de werknemers en de RSZ in het raam van een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord (p. 395)

Deel IV . Raakvlakken

Overdracht van de onderneming in het kader van gerechtelijke reorganisatie en faillissement (p. 421)

Arbeidsrechtelijke aspecten van overdracht van onderneming: faillissement en WCO (p. 457)

Vereffenaars, curatoren en de fiscus: enkele actuele tendensen en aandachtspunten (p. 493)

De opdracht van het Openbaar Ministerie bij de rechtbank van koophandel en het misbruik van rechtspersonen (p. 537)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.