Cryptomunten juridisch ontsloten

Het is niet altijd duidelijk hoe de haast eindeloze technologische mogelijkheden moeten worden ingepast in de bestaande juridische wereld. Dit is ook het geval m.b.t. het fenomeen van de cryptomunten. Een specifieke regelgeving ontbreekt, hetgeen aanleiding geeft tot tal van vragen. Dit boek geeft een alomvattende juridische blik op dit nieuw en fascinerend fenomeen, met aandacht voor aspecten van vermogensrecht, consumentenbescherming, financieel recht, fiscaal recht en strafrecht.

Editor(s):
Mark Delanote, Patrick Waeterinckx
Reeks:
Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
juli 2020 | 180 blz.

Paperback
€ 51,80 € 74,-


ISBN 9789400012042


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Het is niet altijd duidelijk hoe de haast eindeloze technologische mogelijkheden moeten worden ingepast in de bestaande juridische wereld. Dit is ook het geval m.b.t. het fenomeen van de cryptomunten. Een specifieke regelgeving ontbreekt, hetgeen aanleiding geeft tot tal van vragen. Hoog tijd dus voor een alomvattende juridische beschouwing.

Het eerste, inleidende hoofdstuk biedt de lezer een summiere achtergrond over de werking van cryptomunten. Het gaat in op de werking van blokketenregisters, duidt enkele courante begrippen en classificeert de soorten cryptoportefeuilles. Aandacht gaat eveneens naar de manier waarop transacties van cryptomunten plaatsvinden.
Aansluitend bespreekt men de cryptovaluta’s in het vermogensrecht. Wat betekent het juridisch om cryptomunten te ‘hebben’ en om ‘transacties’ met cryptomunten uit te voeren? Dit hoofdstuk meet de aanspraken en verplichtingen van cryptoportefeuillehouders een burgerrechtelijke kwalificatie toe en gaat in op enkele aspecten van consumentenbescherming.
Vervolgens wordt onderzocht in welke mate cryptomunten in de enge zin van het woord thans onder toepassing van de bestaande financiële regulering kunnen vallen. De auteurs beargumenteren de stelling dat cryptomunten geen aanspraak jegens een (rechts)persoon behelzen en, na een summiere geldrechtelijke analyse van cryptomunten, verifiëren zij de gevolgen van deze stelling voor de toepasselijkheid van verschillende Europese en Belgische financieelrechtelijke wetgevende akten. Finaal komt ook de geringe vigerende bijzondere financieelrechtelijke wetgeving inzake cryptomunten aan bod.

In het tweede deel staat de economische relevantie van cryptovaluta op fiscaal vlak centraal. De unieke karakteristieken en de diverse verschijningsvormen van cryptovaluta doen vragen rijzen omtrent de verhouding tot het bestaande fiscaalrechtelijke kader. De bijdrage poogt zowel op het vlak van de directe belastingen, als de indirecte belastingen het belastingregime van handelingen met cryptovaluta helder te duiden. Tevens worden enkele procedurele kwesties behandeld die relevant zijn voor de belastingplichtige die handelt met cryptovaluta.

In het derde deel tot slot wordt de materie vanuit strafrechtelijke hoek bekeken, met specifieke aandacht voor de vraag of cryptomunten het voorwerp kunnen uitmaken van het misdrijf witwassen en zo ja, welke straffen hiertegenover staan.

De auteurs:
Evariest Callens, doctorandus Instituut Financieel Recht, Universiteit Gent
Mark Delanote, Docent, UGent-Vrije Universiteit Brussel, Advocaat Bloom Law
Kristel De Schepper, Substituut-procureur des Konings te Antwerpen
Felix Desmyttere, doctorandus Instituut voor Belastingrecht, Universiteit Gent
Simon Geiregat, Postdoctoraal onderzoeker bij Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Universiteit Gent
Bart Peeters, Docent UGent-UAntwerpen-ULiege.
Liselotte Van Coillie, doctoranda Instituut Financieel Recht, Universiteit Gent
Patrick Waeterinckx, Advocaat balie Antwerpen, Praktijklector Strafprocesrecht Vrije Universiteit Brussel, geregistreerd fraudeauditor


Dit werk maakt deel uit van de Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Technische achtergrond (p. 1)

Simon Geiregat

Hoofdstuk 2. Cryptovaluta's in het vermogensrecht. Poging tot gemeen- en consumentenrechtelijke kwalificatie (p. 15)

Simon Geiregat

Hoofdstuk 3. Cryptomunten in het financieel recht. Geen regulering in afwezigheid van enige aanspraak jegens een aanwijsbare (rechts)persoon? (p. 39)

Evariest Callens, Liselotte Van Coillie

Hoofdstuk 4. De fiscale behandeling van cryptovaluta (p. 73)

Felix Desmyttere, Mark Delanote, Bart Peeters

Hoofdstuk 5. Cryptovaluta en het misdrijf witwassen (art. 505 sw.) (p. 135)

Patrick Waeterinckx, Kristel De Schepper

Over de reeks

Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht

De Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel recht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het vennootschaps- en financieel recht
Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.
Contacteer mail@intersentia.be

In voorbereiding in deze Bibliotheek;
De Belgische stichting – Een update, Rutger Van Boven
Bestuur in de nv, Sarah De Geyter Emmanuel Leroux en Ingrid De Poorter
Taken en aansprakelijkheden van commissarissen en bedrijfsrevisoren- Tweede editie , Koen Aerts

Meer over deze reeks