Coworking


De advocaat van morgen wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen: omgaan met technologie, innoveren, multidisciplinair samenwerken,… Coworking is een manier om deze uitdaging aan te gaan en ze om te vormen in een opportuniteit. Dit werk kadert het fenomeen en biedt een overzicht van reeds bestaande initiatieven in het buitenland.

Auteur(s):
Thomas Aertgeerts, Stanislas van Wassenhove
boek | verschenen | 1e editie
mei 2020 | 90 blz.

Paperback
€ 60,-


ISBN 9789400011977

Inhoud

De advocaat van morgen wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen: hij zal moeten leren omgaan met nieuwe technologieën om zijn opdracht op een meer professionele, efficiënte en eerlijke manier te kunnen uitvoeren. Hij zal moeten samenwerken omdat de complexe en multidisciplinaire problemen die aan hem worden voorgelegd, niet meer alleen door hem kunnen worden opgelost. Hij zal moeten innoveren om relevant te blijven in een steeds sneller veranderende maatschappij.

Coworking is een manier om deze uitdaging aan te gaan en ze om te vormen in een opportuniteit.
Het is meer dan alleen het louter delen van een werkruimte. Voor advocaten staat het symbool voor de transformatie en voor de digitale evolutie van het beroep. Coworking geeft de advocaat meer samenwerking, flexibiliteit en toegevoegde waarde in zijn werk.

Dit werk kadert het fenomeen coworking en biedt een overzicht van reeds bestaande initiatieven. Het bestaat uit 3 delen:
1.Wat is coworking? Dit eerste deel behandelt de geschiedenis van coworking, de context waarin nieuwe werkvormen zijn ontstaan en de ontwikkeling van coworking in België en wereldwijd. Daarnaast worden de werkwijze en de voor- en nadelen gepresenteerd.
2. Coworking en advocaten. De auteurs onderzoeken vervolgens de context van de digitale revolutie, de ontwikkeling van coworking-oplossingen voor advocaten met hun voor- en nadelen, ethische kwesties, nieuwe manieren van samenwerking en de antwoorden van advocaten in een enquête uit 2018.
3. Aanbevelingen.

De auteurs:
Thomas Aertgeerts: advocaat en Legal Tech-ondernemer
Stanislas van Wassenhove: stichter Reshape.legal en ereadvocaat
Het boek kwam tot stand met de medewerking van Olivier Haenecour, Adrien van den Branden en Jacques Van Malleghem

Inhoudsopgave

Deel I. Wat is coworking?

Geschiedenis, ontwikkeling en jargon (p. 11)

Hoofdstuk 1. Een nieuwe manier van werken (p. 17)

Hoofdstuk 2. Coworking in België (p. 23)

Hoofdstuk 3. Inhoud van de coworking-ruimte (p. 27)

Hoofdstuk 4. Coworking, voordelen en beperkingen (p. 31)

Hoofdstuk 5. Coworking en overheidssteun (p. 35)

Deel II. Coworking voor advocaten

Hoofdstuk 1. Het einde van de advocaat? (p. 39)

Hoofdstuk 2. Coworking voor advocaten bestaat al (p. 47)

Hoofdstuk 3. De voordelen van coworking voor advocaten (p. 53)

Hoofdstuk 4. De nadelen van coworking voor advocaten (p. 57)

Hoofdstuk 5. Coworking als middel voor verandering, samenwerking en digitalisering (p. 59)

Hoofdstuk 6. Deontologische belemmeringen (p. 65)

Hoofdstuk 7. Een onderzoek naar coworking (p. 73)

Deel III. Aanbevelingen

Hoofdstuk 1. Professionele coworking-ruimtes (p. 77)

Hoofdstuk 2. Ondersteuning door de balies (p. 83)

Hoofdstuk 3. Een platform voor gedeelde diensten (p. 85)

Hoofdstuk 4. Samenwerking met universiteit (p. 87)

Hoofdstuk 5. Een digitale academie voor advocaten (p. 89)

Hoofdstuk 6. Conclusie (p. 91)