Contracten en mensenrechten

Dit boek biedt een grondige studie van de invloed van de mensenrechten op het domein van het contractenrecht.
Auteur(s):
Nathalie Van Leuven
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2009 | xxxi + 582 blz.

Hardback
€ 130,-


ISBN 9789050958943

Inhoud

Bekroond met de Max van der Stoel Human Rights Award 2010
Dit boek biedt een grondige studie van de invloed van de mensenrechten op het domein van het contractenrecht. De lezer wordt ingewijd in de internationale rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op het domein van de private contractuele verhoudingen. Specifiek voor België wordt een antwoord geboden op de vraag of en op welke manier de horizontale werking van mensenrechten in de Belgische rechtsorde toepassing moet vinden. Ook wordt onderzocht of het Belgisch contractenrecht voldoende uitgerust is om de horizontale werking van mensenrechten in het contractenrecht mogelijk te maken. Het boek biedt talloze illustraties van uitspraken in het contractenrecht die gebaseerd zijn op mensenrechten.
Dit boek is het resultaat van het proefschrift van Nathalie Van Leuven. Zij werkte als assistent aan de KULeuven, campus Kortrijk. Met dit proefschrift behaalde zij de graad van doctor in de rechten. Op dit ogenblik werkt zij als adjunct-auditeur in de Raad van State.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

INLEIDING (p. 1)

DEEL I. EXCLUSIEF VERTICALE WERKING VAN MENSENRECHTEN, EEN VOORBIJGESTREEFDE OPVATTING

HOOFDSTUK I. INTERNATIONALE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE STAAT VOOR SCHENDINGEN VAN MENSENRECHTEN IN HET KADER VAN CONTRACTUELE VERHOUDINGEN (p. 15)

HOOFDSTUK II. ONHOUDBAARHEID VAN DE EXCLUSIEF VERTICALE WERKING GEÏLLUSTREERD AAN DE HAND VAN DE PROBLEMATIEK VAN GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE IN PRIVATE CONTRACTUELE VERHOUDINGEN (p. 81)

HOOFDSTUK III. OVERHEID ALS MEDECONTRACTANT VERGELEKEN MET PRIVATE PERSOON ALS MEDECONTRACTANT (p. 125)

DEEL II. BELGISCHE HORIZONTALE WERKING BESTUDEERD VANUIT EEN RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF

HOOFDSTUK I. HORIZONTALE WERKING IN HET BELGISCHE CONTRACTENRECHT GETEKEND DOOR VRAGEN (p. 183)

HOOFDSTUK II. STAAT MET EEN DOGMATISCH SYSTEEM VAN INDIRECTE HORIZONTALE WERKING: DUITSLAND (p. 217)

HOOFDSTUK III. STAAT MET EEN PRAGMATISCH SYSTEEM VAN OVERWEGEND INDIRECTE HORIZONTALE WERKING: NEDERLAND (p. 243)

HOOFDSTUK IV. STAAT MET EEN MODERN SYSTEEM GEBASEERD OP DIRECTE HORIZONTALE WERKING: FRANKRIJK (p. 259)

HOOFDSTUK V. AANBEVELINGEN VOOR EEN BELGISCH MODEL VAN HORIZONTALE WERKING (p. 279)

DEEL III. PRIVAAT CONTRACTENRECHT GELEZEN IN HET LICHT VAN DE GRONDRECHTEN

HOOFDSTUK I. PRECONTRACTUELE FASE (p. 297)

HOOFDSTUK II. TOTSTANDKOMING EN INTERPRETATIE VAN DE OVEREENKOMST (p. 327)

HOOFDSTUK III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST (p. 431)

HOOFDSTUK IV. SANCTIES BIJ DE OVEREENKOMST (p. 499)

BESLUIT (p. 521)

BIBLIOGRAFIE (p. 535)

TREFWOORDENREGISTER (p. 575)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
BIBLIOGRAFIE (p. 535)
TREFWOORDENREGISTER (p. 575)

Ook interessant voor u: