Consolidatie (derde editie)

De auteurs behandelen het consolidatieproces vanuit de Belgische boekhoudregelgeving (BE GAAP) en vanuit de internationale boekhoudnormen (‘International Financial Reporting Standards’of IFRS). Ze vatten de consolidatietheorie samen, geven een overzicht van de meest voorkomende consolidatieboekingen en wijzigingen in de consolidatiekring.

- Gedetailleerde bronverwijzingen naar het Belgische boekhoudrecht en naar de internationale boekhoudnormen.
- Eenvoudige taal en verhelderende praktijkvoorbeelden.
- Uitstekend geschikt voor zelfstudie door student of beroepsbeoefenaar.
Auteur(s):
Carine Coppens, Mario Dekeyser
boek | verwacht | 3e editie
september 2020 | 340 blz.

Paperback
€ 65,-


ISBN 9789400011274


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 39,-


Verschijnt 20 september 2020

Inhoud

Het boek Consolidatie behandelt de meeste aspecten van het consolidatieproces: in het eerste deel wordt dit proces besproken vanuit de Belgische boekhoudregelgeving (Belgian GAAP of BE GAAP), terwijl dat in het tweede deel wordt behandeld overeenkomstig de internationale boekhoudnormen ‘International Financial Reporting Standards’ (IFRS).

In eenvoudige taal worden eerst de consolidatiebegrippen, de consolidatieregelgeving en de consolidatietechnieken beschreven respectievelijk conform BE GAAP en IFRS. Waar nuttig worden deze theoretische begrippen samengevat in handige overzichten. Vervolgens worden aan de hand van eenvoudige voorbeelden de verschillende stappen in het consolidatieproces geïllustreerd. De voorbeelden zijn zo gekozen dat zij de meest voorkomende problemen in de praktijk omvatten. Dit werk bevat bovendien gedetailleerde bronverwijzingen naar zowel het Belgische boekhoudrecht als naar de internationale boekhoudnormen. Het boek richt zich in eerste instantie tot de student die zich de consolidatiebeginselen eigen wil maken. Het is didactisch zo opgebouwd dat het ook uitstekend geschikt is voor zelfstudie. Daarenboven hoort er bij het boek een digitaal platform dat toelaat de kennis van de theoretische begrippen en oefeningen te testen. Voor docenten is er een powerpointpresentatie beschikbaar.

Ook beroepsbeoefenaars die geconsolideerde financiële staten opmaken, controleren of interpreteren, zullen in Consolidatie de nodige informatie vinden. Niet alleen een samenvatting van de consolidatietheorie, maar ook een overzicht van de meest voorkomende consolidatieboekingen in de praktijk komen aan bod. Bovendien werd bijzondere aandacht besteed aan de meest voorkomende wijzigingen in de consolidatiekring, die aan de hand van duidelijke voorbeelden worden geïllustreerd.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.