Consolidatie (tweede editie)

Het boek Consolidatie behandelt de meeste aspecten van het consolidatieproces: in het eerste deel wordt dit besproken vanuit de Belgische boekhoudregelgeving (BE GAAP), terwijl dit in het tweede deel wordt behandeld overeenkomstig de internationale boekhoudnormen ‘International Financial Reporting Standards’ (IFRS).
Auteur(s):
Carine Coppens, Mario Dekeyser
boek | verschenen | 2e editie
augustus 2017 | xii + 332 blz.

Paperback
€ 45,50 € 65,-


ISBN 9789400007512


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 39,-

Inhoud

Het boek Consolidatie behandelt de meeste aspecten van het consolidatieproces: in het eerste deel wordt dit proces besproken vanuit de Belgische boekhoudregelgeving (Belgian GAAP of BE GAAP), terwijl dat in het tweede deel wordt behandeld overeenkomstig de internationale boekhoudnormen ‘International Financial Reporting Standards’ (IFRS).

In eenvoudige taal worden eerst de consolidatiebegrippen, de consolidatieregelgeving en de consolidatietechnieken beschreven respectievelijk conform BE GAAP en IFRS. Waar nuttig worden deze theoretische begrippen samengevat in handige overzichten. Vervolgens worden aan de hand van eenvoudige voorbeelden de verschillende stappen in het consolidatieproces geïllustreerd. De voorbeelden zijn zo gekozen dat zij de meest voorkomende problemen in de praktijk omvatten. Dit werk bevat bovendien gedetailleerde bronverwijzingen naar zowel het Belgische boekhoudrecht als naar de internationale boekhoudnormen. Het boek richt zich in eerste instantie tot de student die zich de consolidatiebeginselen eigen wil maken. Het is didactisch zo opgebouwd dat het ook uitstekend geschikt is voor zelfstudie. Daarenboven hoort er bij het boek een digitaal platform dat toelaat de kennis van de theoretische begrippen en oefeningen te testen. Voor docenten is er een powerpointpresentatie beschikbaar.

Ook beroepsbeoefenaars die geconsolideerde financiële staten opmaken, controleren of interpreteren, zullen in Consolidatie de nodige informatie vinden. Niet alleen een samenvatting van de consolidatietheorie, maar ook een overzicht van de meest voorkomende consolidatieboekingen in de praktijk komen aan bod. Bovendien werd bijzondere aandacht besteed aan de meest voorkomende wijzigingen in de consolidatiekring, die aan de hand van duidelijke voorbeelden worden geïllustreerd.

Inhoud

Inleiding (p. 1)

DEEL 1. BELGIAN GAAP

1. WETTELIJK KADER (p. 3)

2. CONSOLIDATIETECHNIEKEN (p. 43)

3. DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (p. 149)

4. WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING (p. 167)

DEEL 2. IFRS

1. WETTELIJK KADER (p. 197)

2. CONSOLIDATIETECHNIEKEN (p. 231)

3. DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (p. 297)

4. WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING (p. 319)

Bibliografie (p. 329)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Oefeningen
289.22 kB
Oplossingen BEGAAP
1.85 MB
Oplossingen IFRS
1.42 MB
ppt - Consolidatie
20.81 MB
Toegang online oefeningen
1.3 MB
Elektronische oefeningen

Ook interessant voor u: