Conflictafhandeling buiten de rechtbank

Dit boek biedt de lezer grondige en originele inzichten over conflictafhandeling buiten de rechtbank, maar is tegelijk veel meer dan een louter juridische uitgave: het tracht inzicht te verschaffen in conflicten en conflictafhandeling voor juristen én niet-juristen.

Dit boek wil een bescheiden bijdrage leveren tot de verbetering van de kennis, de technieken en de modaliteiten van de hedendaagse conflictafhandeling. Het is dan ook een praktisch boek voor iedereen die inzicht wil verwerven in het creatief omgaan met conflicten en op zoek is naar het creëren van toegevoegde waarde, zelfs bij conflicten.
Auteur(s):
Theo De Beir, Edwin Jacobs, Eric Lancksweerdt, Willem Meuwissen, Stanislas Ossieur
Editor(s):
Stefan Rutten, Luc Demeyere
boek | verschenen | 1e editie
maart 2019 | xviii + 356 blz.

Paperback
€ 47,60 € 68,-


ISBN 9789400009783


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Dit boek biedt u grondige en originele inzichten over conflictafhandeling buiten de rechtbank, maar is tegelijk meer dan een louter juridische uitgave: het tracht inzicht te verschaffen in conflicten en conflictafhandeling voor juristen én niet-juristen.

In het eerste hoofdstuk wordt het concept ‘conflict’ uitgelegd. Inzicht krijgen in de oorzaken, de eigenheid en de typologieën van conflicten levert immers een aanzet om te ontdekken hoe een conflict niet alleen een bedreiging, maar ook een opportuniteit kan zijn. Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk stilgestaan bij communicatie. Aan de hand van het communicatieschema wordt ingegaan op facetten van communicatie en worden technieken aangereikt om de communicatie te verbeteren en te verrijken.

In het derde hoofdstuk maakt u kennis met onderhandeling als techniek om conflicten via communicatie te beslechten. Dit hoofdstuk biedt u een reeks modellen uit de literatuur en laat u toe om in concrete situaties tot een bevredigend resultaat te komen.

Het vierde hoofdstuk onderzoekt het wettelijk kader inzake collaboratieve onderhandelingen. In zijn streven naar het promoten van conflictafhandeling buiten de rechtbank, heeft de wetgever een Deel VIII inzake collaboratieve onderhandelingen toegevoegd aan het Gerechtelijk Wetboek . Hiermee wordt onderhandelen voor het eerst geïnstitutionaliseerd tot een afzonderlijke wijze van conflictafhandeling buiten de rechtbank.

De bemiddeling wordt in het vijfde hoofdstuk onder de loep genomen. In tegenstelling tot onderhandeling, waarin alleen de partijen en eventueel hun collaboratieve advocaten betrokken zijn, is bij bemiddeling een neutrale derde aanwezig. De rol van deze derde bestaat erin nieuwe denkpistes aan te reiken om partijen toe te laten anders te gaan denken over het conflict en de regeling ervan.  In het laatste hoofdstuk wordt ten slotte het wettelijk kader voor de bemiddeling toegelicht.

Conflictafhandeling buiten de rechtbank is een haast onuitputtelijk onderwerp; dit boek wil dan ook een bescheiden bijdrage leveren tot de verbetering van de kennis, de technieken en de modaliteiten van de hedendaagse conflictafhandeling. Het is dan ook een praktisch boek voor iedereen die inzicht wil verwerven in het creatief omgaan met conflicten en op zoek is naar het creëren van toegevoegde waarde, zelfs bij conflicten.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Conflict (p. 1)

Theo De Beir, Stanislas Ossieur

Hoofdstuk 2. Communicatie (p. 27)

Theo De Beir, Eric Lancksweerdt

Hoofdstuk 3. Onderhandelen (p. 51)

Luc Demeyere, Edwin Jacobs

Hoofdstuk 4. Collaboratieve onderhandelingen (p. 161)

Willem Meuwissen

Hoofdstuk 5. Bemiddeling (p. 243)

Eric Lancksweerdt

Hoofdstuk 6. De nieuwe Bemiddelingswet doorgrond (p. 287)

Theo De Beir

Bijlage: Gecoördineerde wetgeving inzake bemiddeling en collaboratief onderhandelen (p. 343)

Stefan Rutten, Luc Demeyere

Ook interessant voor u: