Opleidingen

Intersentia organiseert samen met externe partners op regelmatige basis opleidingen. De uitgaven van Intersentia zijn hierbij inbegrepen in de deelnameprijs. U vindt hieronder het volledige overzicht:

WEBINAR | 18 november 2022 | 12u30-14u30

Insolventierecht: 3 actuele thema’s onder de loep

180,00 excl. btw

Tijdens deze webinar behandelen de sprekers vanuit hun eigen praktijkervaring drie actuele thema’s uit het insolventierecht. Uiteraard is een praktijkgerichte evaluatie van de tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden (wet van 21 maart 2021) een eerste belangrijk thema. Maar evenzeer verdient het arrest van het Hof van Cassatie van 18 maart 2022 over de bestuurder als onderneming in de zin van het WER bijzondere aandacht. Tenslotte wordt door de sprekers ook stilgestaan bij de problematiek van de insolventie van de advocaat en dit in het bijzonder vanuit de ervaringen van mr. Rik Crivits als stafhouder aan de balie van West-Vlaanderen tot 1 september 2022. Die ervaringen hebben mr. Rik Crivits en mr. Jens Vrebos trouwens tot een publicatie aangezet, meer bepaald het boek Insolventieprocedures toegepast op advocaten en hun deontologie.

Het boek Insolventieprocedures toegepast op advocaten en hun deontologie (oktober 2022) is begrepen in de deelnameprijs.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes – IGO)

Inschrijven kan via LegalNews/LegalLearning.


Inschrijven
WEBINAR | 17 NOVEMBER 2022 | 15u00-17u00

Studentenhuur in Vlaanderen en Brussel: het antwoord op 25 praktijkvragen

180,00 excl. btw

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt bespreken een aantal praktijkgerichte vragen m.b.t. studentenhuur. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de verschillen in studentenhuur tussen beide gewesten, aan de contractuele vrijheden en de (stedenbouw)kundige beperkingen bij collectieve huisvesting. Het boek Woninghuur in Vlaanderen en Brussel: uw 70 antwoorden op de meest praktische vragen (Intersentia, maart 2022) is inbegrepen in de deelnameprijs.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Inschrijven kan via LegalNews/LegalLearning.


Inschrijven


WEBINAR | 21 OKTOBER 2022 | 15u00-17u00

Woninghuurdecreet: actuele betwistingen (optioneel boek)

255,00 excl. btw

Tijdens deze webinar zal dhr. Koenraad De Greve vanuit zijn ervaringen als vrederechter een overzicht geven van de procedure bij betwistingen inzake huurovereenkomsten gesloten na 1 januari 2019 en telkens praktijkgericht wijzen op de verschillen bij betwistingen inzake huurovereenkomsten die nog onder de federale huurwet vallen.

Dhr. Koenraad De Greve is co-editor van het Themawetboek Huur van onroerend goed in Vlaanderen’ (Uitgave Intersentia ter waarde van €135 – november 2022). Deze uitgave kan optioneel worden bijbesteld met de webinar.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – ITAA – BIV – IGO)


Inschrijven kan via LegalNews/LegalLearning


Inschrijven (met boek inbegrepen)

Inschrijven (zonder boek)Opleiding in 7 namiddagen

Successieplanning in de praktijk

€2250,00 excl. btw 

Twee maal per jaar, in het voorjaar en najaar, organiseert LemonConsult een grondige opleiding successieplanning, gericht naar professionelen
die hun klant beter willen adviseren. De opleiding start bij de basis, zodat iedereen kan volgen en bouwt op naar concreet bruikbare adviezen.
De focus ligt op de praktijk en niet op wetteksten, met voorbeeld cases van dagelijkse situaties en bijhorende modellen van huwelijkscontracten,
testamenten en schenkingsclausules die een oplossing kunnen bieden.

De opleiding wordt gespreid over 7 halve dagen (telkens op dinsdagnamiddag). De sessies starten om 13u30 om te eindigen rond 17u.

De opleiding komt in aanmerking voor 21 uur permanente vorming bij het ITAA en voor 6 punten bij het FSMA (verzekeringen – accreditatienummer 500173A).

Inschrijven kan via LemonConsult.

Inschrijven
Successieplanning in de praktijk


Curatoren en vereffenaars 2022

Deze cyclus wordt verschoven naar 2023.

Curator-Vereffenaar 2022, reeks Kortrijk/Brugg
Curator-Vereffenaar 2022, reeks Leuven/Antwerpen

KU Leuven, de KULAK en UAntwerpen organiseren in nauw overleg met de Ondernemingsrechtbanken in 2022 een nieuwe editie van de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar. Het betreft opnieuw een dubbele editie die van start gaat in Kortrijk en Brugge en wordt hernomen in Leuven en Antwerpen.

 • MODULE 1: Gerechtelijke reorganisatie
 • MODULE 2: Andere actoren: Vereffenaars, rechter-commissaris
 • MODULE 3: Curator en boekhouding
 • MODULE 4: Opdracht en werkwijze curator
 • MODULE 5: Sociale en fiscale aspecten
 • MODULE 6: Gerechtelijk recht en zekerheden
 • MODULE 7: Deontologie en ereloon
 • MODULE 8: Faillissement
 • MODULE 9:Strafrechtelijke aspecten
 • MODULE 10: Internationale aspecten van insolventieprocedures


WEBINAR | 18 november 2022 | 15u00-17u00

Handelshuur: overzicht van relevante rechtspraak

195,00 excl. btw

Tijdens dit webinar wordt een selectie gebracht van een aantal relevante gerechtelijke uitspraken inzake handelshuur. 
Mr. Luc Linders heeft zelf actief bijgedragen aan het RABG Themanummer Handelshuur 2022/1 inbegrepen in de deelnameprijs.

Erkenningen aangevraagd bij OVB - IBJ - Sam-Tes - NKN - ITAA - BIV - IGO.

Inschrijven kan via LegalNews/LegalLearning.


Inschrijven


Nexus opleidingen 2022-2023

Programma studieavonden

Programma workshops

*    behoort niet tot het Nexus jaarprogramma 22/23, wel tot de permanente vorming bemiddeling 22/23

**  behoort tot het Nexus jaarprogramma 21/22


Themis cyclus 2022-2023

Algemene link voor meer informatie en inschrijven: https://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/activities/5956#5956


Personen- en Familierecht (nr. 123)

Coördinatoren: prof. dr. Ingrid Boone en prof. dr. Charlotte Declerck

 • Brussel - do 09/02 - 14-18 uur
 • Kortrijk - ma 13/02 -  17:30 - 21:30 uur
 • Hasselt - di 28/02 - 17:30 - 21:30 uur
 • Leuven - do 02/03 - 14-18 uur + livestream

Vastgoedrecht (nr. 124)

Coördinator: prof. dr. Vincent Sagaert

 • Brussel - do 09/03/2023 - 14-18 uur
 • Kortrijk - ma 13/03/2023 - 17:30 - 21:30 uur
 • Hasselt - di 21/03/2023 - 17:30 - 21:30 uur
 • Leuven - do 23/03/2023 - 14-18 uur + livestream

IP- en ICT-recht (nr. 125)

Coördinator: prof. dr. Marie Christine Janssens

 • Brussel - do 30/03/2023 - 14-18 uur
 • Kortrijk - ma 17/04/2023 - 17:30 - 21:30 uur
 • Hasselt - di 25/04/2023 - 17:30 - 21:30 uur
 • Leuven - do 27/04/2023 - 14-18 uur + livestream

Gerechtelijk Recht (nr. 126)

Coördinator: prof. dr. Stefaan Voet

 • Brussel - do 11/05/2023 - 14-18 uur
 • Kortrijk - ma 15/05/2023 - 17:30 - 21:30 uur
 • Hasselt - di 23/05/2023 - 17:30 - 21:30 uur
 • Leuven -  do 25/05/2023 - 14-18 uur + livestream

> Inschrijven


Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2022-2023


De Postuniversitaire Cyclus Notariaat KU Leuven biedt voor de notarissen, kandidaat-notarissen en stagiairs in het notariaat de ideale update
om bij te blijven met alle recente ontwikkelingen die voor het notariaat van belang zijn. Het curriculum van de Leuvense Master in het Notariaat
is opgebouwd rond vier grote clustervakken, die meteen de grote thema’s zijn waar de notaris en zijn medewerkers dagelijks mee bezig zijn:
Familie, Vastgoed, Rechtspersoon en Fiscaal. Deze basisthema’s vormen ook de ruggengraat van het PUC-programma.

De lezingen worden nadien gebundeld in een verslagboek, dat wordt uitgegeven bij Intersentia, in de reeks “Leuvense Notariële Geschriften”.
Dit boek wordt gratis naar de deelnemers verstuurd, op voorwaarde dat zij zich minstens voor drie avonden inschrijven.
De studieavonden gaan simultaan door in Leuven en in Kortrijk, via videoconference.

VASTGOED - MAANDAG 3 OKTOBER 2022

Vragen van het CC in het kader van het nieuw goederenrecht
CHARLOTTE WILLEMOT, Legal advisor Fednot, praktijkassistent UGent
ELINE CLAEYS, Legal advisor Fednot

Evolution en droit immobilier wallon : quel lien de parenté avec le droit immobilier flamand ?
PIERRE-YVES ERNEUX, Notaris, co-voorzitter CSW, wetenschappelijk medewerker ULiège

FAMILIE - MAANDAG 19 DECEMBER 2022

La réforme du droit des régimes matrimoniaux et du droit des successions et leur codification
PHILIPPE DE PAGE, Emeritus-hoogleraar VUB Brussel, ere-advocaat

Dialoog over de hervorming van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht en de codificatie ervan
PHILIPPE DE PAGE, Emeritus-hoogleraar VUB Brussel, ere-advocaat
ALAIN-LAURENT VERBEKE, Gewoon hoogleraar en co-directeur Centrum voor Notariaat KU Leuven, advocaat
FRANK BUYSSENS, Gastdocent en co-directeur van het Centrum voor notariaat KU Leuven, notaris

FISCAAL - MAANDAG 13 FEBRUARI 2023

10 jaar fiscale antirechtsmisbruikbepaling: past de fiscus de principes ervan correct toe?
MARC DELBOO, Advocaat

10 jaar Vlaamse fiscale gunstregeling inzake schenking en vererving van het familiebedrijf: stand van zaken en actuele ontwikkelingen
OLIVIER DE KEUKELAERE, Advocaat

RECHTSPERSOON - MAANDAG 22 MEI 2023

Geschillenbeslechting binnen vennootschappen
BERNARD TILLEMAN, Gewoon hoogleraar, directeur van het Centrum voor Rechtsmethodiek en co-directeur van het Instituut voor Contractenrecht KU Leuven
WILLEM VAN DE PUTTE, Doctoraatsstudent Centrum voor Rechtsmethodiek KU Leuven

De (nationale) omzetting van vennootschappen. De problematiek van de “kapitaalcreatie” herbekeken na het WVV
ERIC DE BIE, Gastdocent Centrum voor Notariaat, notaris, voorzitter Commissie Vorming Vlanot


> Inschrijven