Concentratiecontrole in België

Dit boek biedt een volledig overzicht van de concentratiecontrole in België. Het bespreekt het toepassingsgebied van de concentratiecontrole door de BMA, de beoordelingstoets en het beoordelingskader, de mogelijke bezwaren en verbintenissen die eraan tegemoetkomen, de aanmeldingsplicht en de administratieve procedure voor de BMA, en tot slot het beroep bij het Marktenhof. Alle onderdelen worden omstandig geduid aan de hand van de toepasselijke richtsnoeren en de beslissingspraktijk.

Auteur(s):
Karel Bourgeois
boek | verschenen | 1e editie
december 2022 | xx + 429 blz.

Hardback
€ 143,-


ISBN 9789400015449

Inhoud

De oprichting van Kinepolis, de fusie tussen Ahold en Delhaize, de overname door Telenet van De Vijver Media, het zijn slechts enkele voorbeelden van concentraties die de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) diende te toetsen op de gevolgen voor de concurrentie, en die het belang van de concentratiecontrole illustreren. In het licht van de toenemende consolidatie in tal van economische sectoren, zal de concentratiecontrole ook in de komende jaren meer dan ooit belangrijk zijn voor de bescherming van de mededinging.

Tegen deze achtergrond biedt dit boek een volledig overzicht van de concentratiecontrole in België. Het bespreekt het toepassingsgebied van de concentratiecontrole door de BMA, de beoordelingstoets en het beoordelingskader, de mogelijke bezwaren en verbintenissen die eraan tegemoetkomen, de aanmeldingsplicht en de administratieve procedure voor de BMA, en tot slot het beroep bij het Marktenhof. Alle onderdelen worden omstandig geduid aan de hand van de toepasselijke richtsnoeren en de beslissingspraktijk. Het boek richt zich tot al wie interesse heeft voor of betrokken is bij de concentratiecontrole.

Over de auteur

Karel Bourgeois is advocaat-vennoot bij Crowell & Moring LLP te Brussel. Hij is gespecialiseerd in mededingingsrecht en was de afgelopen 20 jaar betrokken bij diverse spraakmakende concentratiezaken voor de BMA.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Algemene inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Rechtsbronnen (p. 11)

Hoofdstuk 3. Toepassingsgebied van de concentratiecontrole (p. 21)

Hoofdstuk 4. Bevoegdheid van de BMA om concentraties te toetsen (p. 63)

Hoofdstuk 5. Beoordeling van de toelaatbaarheid van concentraties door de BMA (p. 91)

Hoofdstuk 6. Procedures inzake concentratiecontrole door de BMA (p. 235)

Hoofdstuk 7. Beroep bij het Marktenhof tegen beslissingen van de BMA inzake concentratiecontrole (p. 321)

Bijlagen (p. 363)

Trefwoordenregister (p. 471)