Competitio (TBM-RCB)

Tijdschrift voor Belgische mededinging - Revue de la concurrence belge

Teken in en ontvang een gratis opbergband!

Competitio is hét toonaangevende referentietijdschrift voor mededinging en mededingingsrecht in België. Het levert al meer dan 10 jaar een bijzondere bijdrage aan deze belangrijke rechtstak door middel van hoogstaande artikels, rechtspraak, commentaren op de rechtspraak, kronieken ... en dat zowel vanuit juridische, economische als beleidsoogpunten.

Een waardevolle bron van informatie en solide argumenten voor iedereen actief in het kartelrecht in zijn meest ruime betekenis: advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, economisten ...

****************************

Competitio est – depuis sa création en 2006 – la référence principale en matière de concurrence et de droit de la concurrence en Belgique. Depuis plus de dix ans, la revue fournit dans cette branche du droit de la doctrine de haute qualité, de la jurisprudence commentée, des chroniques... La matière est traitée du point de vue juridique, économique et politique.

Competitio est une source d’information inestimable et un allié précieux pour tous ceux qui sont impliqués dans le droit des cartels au sens large : avocats, magistrats, juristes d’entreprise, économistes...

ISSN:
2593-3558

Print- en online abonnement

€ 312,70 / jaar 


Inhoud

Competitio, het Tijdschrift voor Belgische Mededinging, is sinds de oprichting ervan in 2006 uitgegroeid tot hét toonaangevende referentietijdschrift voor mededinging en mededingingsrecht in België. Het levert al meer dan tien jaar een bijzondere bijdrage aan deze belangrijke rechtstak door middel van hoogstaande artikels, rechtspraak, commentaren op de rechtspraak, kronieken ..., zowel vanuit juridische, economische als beleidsoogpunten.

Een waardevolle bron van informatie en solide argumenten voor iedereen die actief is in het kartelrecht in zijn meest ruime betekenis: advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, economisten ...

Competitio becommentarieert ieder kwartaal belangrijke ontwikkelingen inzake Belgische en Europese mededinging aan de hand van vaste rubrieken:
- Rechtsleer: praktijkjuristen, economen en beleidsmensen analyseren actuele knelpunten uit het mededingingsrecht in grondig uitgewerkte artikels en reiken vernieuwende oplossingen aan.
- Forum: opiniestukken, interviews en analyses
- Geannoteerde rechtspraak: interessante en vernieuwende vonnissen en arresten worden integraal gepubliceerd voorafgegaan door tweetalige trefwoorden en samenvattingen, vaak gevolgd door een verhelderende noot.
- Rechtspraak in kort bestek: een doordachte selectie van actuele uitspraken snel, kort en to-the-point weergegeven.
- Kronieken & buurlanden: een handig overzicht van nieuwe evoluties die relevant zijn voor de Belgische juridische en economische praktijk, zowel op Belgisch als Europees vlak als in onze buurlanden
- Actualia: persberichten, een overzicht van gestelde prejudiciële vragen, melding van publicaties (rapporten, boeken) , studiedagen, ...

**********************

Competitio, la Revue de la Concurrence Belge (RCB), est – depuis sa création en 2006 – la référence principale en matière de concurrence et de droit de la concurrence en Belgique.

Depuis plus de dix ans, la revue fournit dans cette branche du droit de la doctrine de haute qualité, de la jurisprudence commentée, des chroniques... La matière est traitée du point de vue juridique, économique et politique.

Competitio est une source d’information inestimable et un allié précieux pour tous ceux qui sont impliqués dans le droit des cartels au sens large : avocats, magistrats, juristes d’entreprise, économistes...

Chaque trimestre, Competitio commente les développements importants connus par le droit de la concurrence belge et européenne, dans des rubriques fixes :
- Doctrine : les praticiens du droit, les économistes et les responsables politiques analysent dans des articles détaillés les goulets d’étranglement actuels du droit de la concurrence et proposent des solutions innovantes.
- Forum : articles d’opinion, interviews et analyses.
- Jurisprudence annotée : les jugements et arrêts intéressants et novateurs sont publiés dans leur intégralité et sont précédés de mots-clés et de résumés dans les deux langues, souvent suivis d’une note explicative.
- Jurisprudence raccourcie : une sélection réfléchie, rapide et succincte des décisions récentes.
- Chroniques et pays limitrophes : un aperçu pratique des nouveaux développements pertinents pour la pratique juridique et économique, tant au niveau belge qu’au niveau européen et dans les pays voisins.
- Actualités : communiqués de presse, aperçu des questions préjudicielles, annonces de publications (rapports, ouvrages), journées d’étude...

*************************

5 redenen om u te abonneren op Competitio:
5 raisons de vous abonner à Competitio :

1. Kwaliteit gegarandeerd door topspecialisten / Qualité garantie par les meilleurs spécialistes
2. Praktijkgericht en wetenschappelijk onderbouwd / Revue orientée vers la pratique avec des fondements scientifiques
3. Actueel met oog voor alle belangrijke ontwikkelingen / Articles d’actualité consacrés à tous les développements importants
4. Multidisciplinair met aandacht voor evoluties in de EU en in de buurlanden / Revue multidisciplinaire attentive aux évolutions dans l’UE et dans les pays limitrophes
5. Toegang tot het volledige digitale archief via www.jurisquare.be en via www.competitio.be / Accès à l’ensemble des archives numériques via www.jurisquare.be et via www.competitio.be

**************************

De redactie / La rédaction:
Competitio wordt geleid door ervaren juridische en economische specialisten.
Competitio est dirigée par des spécialistes juridiques et économiques expérimentés.

Hoofdredacteur/Rédacteur en chef : Grégoire Ryelandt

Redactiecomité/Comité de rédaction : Dirk Arts, Jan Blockx, Patrick Van Cayseele, Yves Van Gerven, Maaike Visser en Peter Wytinck

Redactiesecretaris/Secrétaire de rédaction : Bram Hoorelbeke

Redactieraad/Comité de rédaction : Wouter Devroe, Thomas De Meese, Axel Gautier, Hans Gilliams, Tony Joris, Julie Léonard, Karel Marchand, Vincent Mussche, Beatrice Ponet, Bert Stulens, Jules Stuyck, Anne Valléry, Dirk Vandermeersch, Bernard van de Walle de Ghelcke, Dirk Van Liedekerke, Carmen Verdonck, Alexis Walckiers, Frank Wijckmans en Johan Ysewyn

*************************

Berg uw nummers op in een handige opbergband.
Rangez vos numéros dans un classeur pratique.