Collectieve en individuele schade

Dit boek is opgebouwd rond de vraag hoe het juridische kader inzake de afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap-rechtspersoon eruit moet zien om het onderliggende agency-conflict tussen schuldeisers en curator te verzachten, zonder de voordelen van een collectieve insolventieprocedure op te geven.

Auteur(s):
Roel Verheyden
boek | verwacht | 1e editie
februari 2023 | xxviii + 726 blz.

Hardback
€ 175,-


ISBN 9789400015616Verschijnt 28 februari 2023

Inhoud

Dit boek is opgebouwd rond de vraag hoe het juridische kader inzake de afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap-rechtspersoon eruit moet zien om het onderliggende agency-conflict tussen schuldeisers en curator te verzachten, zonder de voordelen van een collectieve insolventieprocedure op te geven.

Het eerste deel schetst op exhaustieve wijze de afdwinging van aansprakelijkheid in België in een faillissementsrechtelijke context vanaf de tweede helft van de 19de eeuw, in het bijzonder door de analyse van de rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake de afbakening van collectieve en individuele schade.
Via externe rechtsvergelijking met het Nederlandse, Franse en Duitse recht onderzoekt het boek
vervolgens welke parameters bepalen of een aansprakelijkheidsvordering een collectief, dan wel individueel karakter heeft na het faillissement van een vennootschap en wat de implicaties zijn van die kwalificatie (vorderingsrechten van curator en schuldeisers, hulpmiddelen van curator, verdeling van opbrengst van collectieve vorderingen, de afwikkeling in geval van co-existentie tussen individuele en collectieve vorderingen, de afdwinging in het kader van het internationaal privaatrecht en de situatie bij de sluiting van het faillissement).

In de conclusie worden een aantal (wets)wijzigingen voorgesteld om het huidige juridische kader te optimaliseren op het vlak van de afdwinging van aansprakelijkheidsvorderingen tegen derden na faillissement van de vennootschap, de excepties die de aangesproken derde daarbij kan inroepen en de financiering van collectieve vorderingen bij een zogenaamde lege faillissementsboedel.

Over de auteur:
Roel Verheyden behaalde in 2016 het diploma van master in de rechten aan de KU Leuven. Van oktober 2016 tot oktober 2020 was hij voltijds assistent aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven. In 2021 begon hij zijn baliestage bij het kantoor Arcas Law te Brussel en bleef hij verbonden aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht als vrijwillig wetenschappelijk medewerker. In april 2022 promoveerde hij tot doctor in de rechten met het proefschrift waarop dit boek gebaseerd is. Sinds september 2022 is hij advocaat bij het kantoor Altius te Brussel.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: