Codex Onroerend Erfgoed

De auteurs van het verslagboek Actualia Onroerend Erfgoed hebben ervoor gekozen om de nieuwe Vlaamse regelgeving inzake het onroerend erfgoed ook aan te bieden in een handige papieren versie.
boek | verschenen | 1e editie
november 2014 | viii + 186 blz.

Paperback
€ 40,-


ISBN 9789400005839

Inhoud

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 evenals het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet hebben belangrijke en ingrijpende wijzigingen teweeggebracht voor het erfgoedbeleid in Vlaanderen.
Zo komt bijvoorbeeld het twintig jaar oude Verdrag van Valletta eindelijk volledig tot zijn recht in het decreet. Ook het archeologische beleid wordt beter geïntegreerd in bouwprojecten. Het decreet biedt eveneens de mogelijkheid om solidariteitsfondsen op te richten, evenals extra financiële steun van de overheid voor archeologie. Het decreet geeft tevens de steden en gemeenten meer verantwoordelijkheden en inspraak bij de erkenning als onroerenderfgoedgemeente. Met deze erkenning kan de gemeente bijvoorbeeld toelating geven voor werken aan beschermd onroerend erfgoed.
Het onroerend erfgoed komt tijdig aan bod in de procedures inzake ruimtelijke ordening, bos, natuur en milieu. Dit biedt meer transparantie, snellere procedures en meer rechtszekerheid. Ook de verbeterde en gemoderniseerde handhaving maakt het mogelijk om niet alleen gerechtelijk, maar ook administratief op te treden bij inbreuken door middel van boetes, schadevorderingen, stakingsbevelen, dwangsommen en herstelvorderingen.

De auteurs van het verslagboek Actualia Onroerend Erfgoed hebben ervoor gekozen om de nieuwe Vlaamse regelgeving inzake het onroerend erfgoed ook aan te bieden in een handige papieren versie. De ervaring leert immers dat papier anders en aandachtiger doet lezen. Een papieren codex is, anders dan een onlinepagina, een betrouwbare metgezel in het behandelen van erfgoeddossiers: u schrijft erin, markeert bepaalde passages, voorziet hem van pagina-aanwijzers, kortom, een papieren codex leeft met u mee. Deze codex is dan ook een handig werkmiddel voor ambtenaren, bestuursjuristen, advocaten, magistraten en eenieder die bezig is met erfgoeddossiers en ruimtelijke ordening.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.