Civiel procesrecht vandaag en morgen

Vijf jaar nadat toenmalig minister van Justitie Onkelinx het civiele procesrecht dooreenschudde met nieuwe wetgeving inzake ingereedheidbrenging, verhaalbaarheid en expertise overheerst misschien het gevoel dat de civiele rechtsbedeling nog steeds staat voor ‘delay, costs and vexation’. Maar de praktijk zoekt steeds een uitweg om meer snelheid, eenheid en doelmatigheid in de rechtspleging te krijgen.

Editor(s):
Jachin Van Doninck, Leo Van den hole, Vlaams Pleitgenootschap
Reeks:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
februari 2013 | xii + 200 blz.

Paperback
€ 45,50 € 65,-


ISBN 9789400003712

Inhoud

“En toch beweegt het.” Vijf jaar nadat toenmalig minister van Justitie Onkelinx het civiele procesrecht dooreenschudde met nieuwe wetgeving inzake ingereedheidbrenging, verhaalbaarheid en expertise overheerst misschien het gevoel dat de civiele rechtsbedeling nog steeds staat voor ‘delay, costs and vexation’.
Maar de praktijk zoekt steeds een uitweg om meer snelheid, eenheid en doelmatigheid in de rechtspleging te krijgen.
Ondanks het uitblijven van een grote doorbraak in de elektronische procesvoering worden conclusies en andere processtukken steeds vaker in elektronische vorm aangeboden.
De rechtspleging werd door de verhaalbaarheid van advocatenkosten ook meer kostendekkend. En over de noodzaak van vormvoorschriften en termijnvereisten spreekt de Europese rechtspraak inmiddels een aardig woordje mee, zowel wat betreft de toegankelijkheid van de rechtsmiddelen als wat betreft de termijnen in het beslagrecht.
Deze balans tussen pragmatiek en formalisme loopt als een rode draad doorheen de verschillende bijdragen van dit boek, dat een onmisbaar naslagwerk is voor advocaten, magistraten en iedereen die beroepshalve met het civiele procesrecht in aanraking komt.

Met bijdragen van Stan Brijs, Bruno Maes, Dirk Scheers, Jachin Van Doninck, Marieke Van Hoecke, Beatrix Vanlerberghe en Stefaan Voet.

Inhoudsopgave

Snelheid, eenheid, doelmatigheid. Kernwaarden voor de civiele rechtspleging? (p. 1)

Jachin Van Doninck

Spreken is zilver, schrijven is goud. Over conclusies en moderne technologie (p. 47)

Dirk Scheers

Gedingkosten in de civiele rechtspleging (p. 73)

Stefaan Voet

De toegankelijkheid van de rechtsmiddelen. Over de redelijke toepassing van vorm- en termijnvereisten (p. 115)

Beatrix Vanlerberghe

Termijnen in het beslagrecht: van bewarend beslag tot uitdeling aan de schuldeisers (p. 147)

Over de reeks

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: