CBR Jaarboek 2015-2016

In de editie 2015-2016 wordt in de eerste plaats ingezoomd op de nieuwe regels inzake databescherming. Het Wetboek van Economisch Recht komt in de twee volgende bijdragen aan bod: eerst wordt er stilgestaan bij de consumentenbescherming na de invoering van het WER en vervolgens wordt dit wetboek vanuit het standpunt van de onderneming toegelicht. De laatste bijdragen behandelen strafrechtelijke onderwerpen, zoals de talrijke knelpunten inzake burgerlijke stand en de Belgische nationaliteitswetgeving en de nieuwe interneringswet zoals ingevoerd door Potpourri III.
Editor(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
boek | verschenen | 1e editie
september 2016 | viii + 362 blz.

Paperback
€ 95,-


ISBN 9789400006843

Inhoud

De CBR Jaarboeken zijn nog steeds echte ‘klassiekers’ in de Nederlandstalige juridische doctrine: ze bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen. De CBR Jaarboeken vormen dan ook de ruggengraat van de bibliotheek van talrijke advocaten, magistraten, notarissen, ambtenaren en bedrijfsjuristen die op de hoogte wensen te blijven van alle recente evoluties en pijnpunten in hun vakgebied.

In de editie 2015-2016 wordt in de eerste plaats ingezoomd op de nieuwe regels inzake databescherming. Daarbij komen onder meer de nieuwe principes, het “right to be forgotten”, de melding van inbreuken en de handhaving ervan op basis van het “one-stop shop”-mechanisme aan bod. De impact van databescherming op human resources en het arbeidsrecht worden in de tweede bijdrage uitgebreid toegelicht en besproken. Het Wetboek van Economisch Recht komt in de twee volgende bijdragen aan bod: eerst wordt er stilgestaan bij de consumentenbescherming na de invoering van het WER en vervolgens wordt dit wetboek vanuit het standpunt van de onderneming toegelicht. De laatste bijdragen behandelen strafrechtelijke onderwerpen, zoals de talrijke knelpunten inzake burgerlijke stand en de Belgische nationaliteitswetgeving en de nieuwe interneringswet zoals ingevoerd door Potpourri III.

Met andere woorden, een onmisbaar naslagwerk voor iedere praktijkjurist.

Met bijdragen van Paul De Hert, Tom De Schepper, Katrien Hanoulle, Isabelle Plets, Béatrice Ponet, Gert Straetmans en Steven Vandromme.

Inhoud

Inhoud (p. 0)

De nieuwe Europese Verordening van 27 april 2016 inzake databescherming (p. 1)

Paul De Hert

Databescherming en HR (p. 75)

Isabel Plets

Consumentenbescherming na het Wetboek van Economisch Recht (p. 99)

Gert Straetmans

Het WER herbezocht: Enkele topics voor ondernemingen (p. 169)

Béatrice Ponet

Knelpunten inzake burgerlijke stand en de Belgische nationaliteitswetgeving (p. 203)

Steven Vandromme

De nieuwe wet internering (p. 295)

Ook interessant voor u: