CBR Jaarboek 2014-2015

In de editie 2014-2015 wordt in de eerste plaats ingezoomd op de recente rechtspraak in het huurrecht, het woninghuurrecht en het familiaal vermogensrecht. Deze editie biedt eveneens een boeiend drieluik over intellectuele eigendomsrechten. Tot slot behandelen de laatste bijdragen de strafrechtelijke aspecten van de Jeugdbeschermingswet, de gedeeltelijke eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden, en de activistische rol en de uitdijende rechtspraak van het EHRM.
Editor(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2015 | x + 462 blz.

Paperback
€ 120,-


ISBN 9789400005662

Inhoud

De CBR Jaarboeken zijn reeds geruime tijd echte ‘klassiekers’ in de Nederlandstalige juridische doctrine: ze bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen. De CBR Jaarboeken vormen dan ook de ruggengraat van de bibliotheek van talrijke advocaten, magistraten, notarissen, ambtenaren en bedrijfsjuristen die op de hoogte wensen te blijven van alle recente evoluties en pijnpunten in hun vakgebied.

In de editie 2014-2015 wordt in de eerste plaats door Prof. A. Van Oevelen ingezoomd op de talrijke en belangrijke recente rechtspraak in het huurrecht en het woninghuurrecht. Prof. R. Barbaix doet hetzelfde in het familiaal vermogensrecht en besteedt niet alleen aandacht aan de wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en de giften, maar ook aan het samenwoningsvermogensrecht.

Deze editie biedt eveneens een boeiend drieluik over intellectuele eigendomsrechten. Prof. G. Straetmans bespreekt de recente ontwikkelingen in het merkenrecht, terwijl Prof. E. van Zimmeren de problematiek van het “patent package” ontleedt. De gevolgen voor het recht van de intellectuele eigendom van de invoering van het Wetboek van economisch recht evenals de recente rechtspraak van het Hof van Justitie inzake auteursrecht en tekeningen- en modellenrecht worden toegelicht door Prof. H. Vanhees.

Substituut-procureur-generaal B. De Smet behandelt in een zeer uitgebreide bijdrage de talrijke strafrechtelijke aspecten van de Jeugdbeschermingswet, die ondertussen reeds meer dan 50 jaar oud is. De gedeeltelijke eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden door de wet van 26 december 2013 heeft een grote invloed op de opzegtermijnen, de proeftijd, de schorsing, de motivering van het ontslag en de outplacement. Mr. H. van Hoogenbemt zet alle nieuwe regels op een rij en creëert duidelijkheid in deze materie. De laatste bijdrage is van Prof. M. Bossuyt, die de activistische rol en de uitdijende rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan een kritisch onderzoek onderwerpt.

Dit jaarboek biedt, zoals de vorige edities, een boeiende en praktijkgerichte bloemlezing van actuele onderwerpen en evoluties in het recht die voor de juristen in Vlaanderen van het grootste belang zijn.

Inhoud

Inhoudsopgave (p. 0)

Actualia algemeen huurrecht en woninghuurrecht (2007-2014) (p. 1)

Aloïs Van Oevelen

Actualia familiaal vermogensrecht (p. 63)

Renate Barbaix

Recente ontwikkelingen in het merkenrecht (p. 117)

Gert Straetmans

Het “patent package”: stand van zaken en kritische kanttekeningen (p. 201)

De gevolgen voor het recht van de intellectuele eigendom van de invoering van het Wetboek van economisch recht en recente rechtspraak van het Hof van Justitie inzake auteursrecht en tekeningen- en modellenrecht (p. 239)

Hendrik Vanhees

Vijftig jaar jeugdbescherming: strafrechtelijke perspectieven (p. 267)

Bart De Smet

De gedeeltelijke eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden door de wet van 26 december 2013 (p. 369)

De rol en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (p. 437)

Marc Bossuyt