CBR Jaarboek 2012-2013

De CBR Jaarboeken zijn reeds geruime tijd echte ‘klassiekers’ in de Nederlandstalige juridische doctrine: ze bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen.
Editor(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2013 | ix + 456 blz.

Paperback
€ 120,-


ISBN 9789400003477

Inhoud

De CBR Jaarboeken zijn reeds geruime tijd echte ‘klassiekers’ in de Nederlandstalige juridische doctrine: ze bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen. De CBR Jaarboeken vormen dan ook de ruggengraat van de bibliotheek van talrijke advocaten, magistraten, notarissen, ambtenaren en bedrijfsjuristen die op de hoogte wensen te blijven van alle recente evoluties en pijnpunten in hun vakgebied.

In de editie 2012-2013 wordt ingezoomd op de belangrijkste recente ontwikkelingen in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, en worden ook de belangrijkste evoluties op wetgevend en jurisprudentieel vlak inzake het insolventierecht weergegeven. Daarnaast wordt de recente rechtspraak over handelshuur grondig en kritisch belicht. Onder de noemer actualia procesrecht wordt stilgestaan bij de verschillende verordeningen inzake de grensoverschrijdende executie en wordt getracht aan de schuldeiser een praktische handleiding te geven die hem moet toelaten een verantwoorde keuze te maken tussen de diverse mogelijke “executie”-procedures. De EBB-Verordening wordt vervolgens op een meer indringende wijze besproken en becommentarieerd. Voor de beoefenaars van het strafrecht wordt er aandacht besteed aan de recente verruiming van de minnelijke schikking en de verzachtende omstandigheden. Tot slot komt ook de thematiek van de collectieve schuldenregeling aan bod. De wijzigingen die recent bij wet van 26 maart 2012 aan deze regeling werden aangebracht, worden hierbij op diepgaande wijze geanalyseerd. Met andere woorden, een onmisbaar naslagwerk voor iedere praktijkjurist.

Met bijdragen van Ann Bailleux, Ingrid Boone, Ilse Couwenberg, Bertel De Groote, Joëlle Rozie, Sarah van Brée, Lotte Vanfraechem, Kristof Vanhove, Melissa Vanmeenen en Raf Verstraeten.

Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

De verruimde minnelijke schikking: een wenselijk maar delicaat product (p. 1)

Verzachtende omstandigheden in het strafrecht (p. 81)

Brussel I-Vo: quo vadis exequatur? (p. 143)

De invoering van eenvormige procedures: de EBB-Verordening (p. 211)

Actualia collectieve schuldenregeling 2012-2013. Analyse van recente wijzigingen aan het wetgevend kader van de procedure van collectieve schuldenregeling (p. 233)

Actualia faillissementsrecht (p. 291)

Actualia buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (p. 361)

Actualia handelshuurrecht (2012) (p. 415)