CBR Jaarboek 2011-2012

De CBR Jaarboeken bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen.
Met bijdragen van Herman Braeckmans, Stan Brijs, Charlotte De Muynck, Robby Houben, Michel Maus, Joachim Meese, Philip Traest, Aloïs Van Oevelen, Melissa Vanmeenen en Stefaan Voet.
Editor(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
boek | verschenen | 1e editie
september 2012 | x + 458 blz.

Paperback
€ 120,-


ISBN 9789400003378

Inhoud

De CBR Jaarboeken zijn reeds geruime tijd echte ‘klassiekers’ in de Nederlandstalige juridische doctrine: ze bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen. De CBR Jaarboeken vormen dan ook de ruggengraat van de bibliotheek van talrijke advocaten, magistraten, notarissen, ambtenaren en bedrijfsjuristen die op de hoogte wensen te blijven van alle recente evoluties en pijnpunten in hun vakgebied.
In de editie 2011-2012 worden andermaal onderwerpen uit een groot aantal rechtstakken geanalyseerd, die een ruim publiek van praktijkjuristen aanspreken. Het boek start met een diepgaand overzicht van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer inzake verbintenissenrecht voor de periode 2005-2011. Vervolgens komen de recente ontwikkelingen inzake het beslag- en het executierecht aan bod evenals de laatste evoluties inzake de rechtsplegingsvergoeding.
Ook de nieuwe wetgevende en jurisprudentiële evoluties in het vennootschapsrecht komen uitgebreid ter sprake. Dit boek biedt eveneens een grondige en praktische bespreking van de laatste wijzigingen in het fiscaal sanctierecht.
Vervolgens komt in dit jaarboek de Salduz-wet van 13 augustus 2011 uitgebreid aan bod en worden de laatste evoluties inzake de Antigoonrechtspraak minutieus ontleed. De laatste bijdrage bespreekt 3 jaar toepassing van de WCO. Deze analyse gebeurt vanuit drie invalshoeken: de statistische gegevens, het overzicht van de wetswijzigingen en ten derde een analyse van rechtspraak waarbij de knelpunten die zich in de praktijk voordoen, worden geduid.
Met andere woorden, een onmisbaar naslagwerk voor iedere jurist.
Met bijdragen van Herman Braeckmans, Stan Brijs, Charlotte De Muynck, Robby Houben, Michel Maus, Joachim Meese, Philip Traest, Aloïs Van Oevelen, Melissa Vanmeenen en Stefaan Voet.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

Deel 1 : Actualia verbintenissenrecht (2005-2011)

Deel 2 : Recente ontwikkelingen in het beslag- en executierecht

Deel 3 : De rechtsplegingsvergoeding rechtgetrokken (?)

Deel 4 : Actualia vennootschapsrecht 2012

Deel 5 : Actualia bestuur, algemene vergadering, kapitaal en (overdracht van)

Deel 6 : De rechter en de fi scaal administratieve sancties

Deel 7 : De ‘Salduz-wet’ van 13 augustus 2011

Deel 8 : De Antigoonrechtspraak

Deel 9 : Drie jaar Wet Continuïteit Ondernemingen – Over kleine en grote knelpunten en misverstanden