CBR Jaarboek 2009-2010

In de editie 2009-2010 komen onderwerpen uit een groot aantal rechtstakken aan bod, die een ruim publiek van praktijkjuristen zullen aanspreken: een onmisbaar naslagwerk voor iedere jurist!
Editor(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
boek | verschenen | 1e editie
september 2010 | ix + 617 blz.

Paperback
€ 120,-


ISBN 9789400001046

Inhoud

De CBR Jaarboeken zijn reeds geruime tijd echte “klassiekers” in de Nederlandstalige juridische doctrine: ze bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen.
De CBR Jaarboeken vormen dan ook de ruggengraat van de bibliotheek van talrijke advocaten, magistraten, notarissen, ambtenaren en bedrijfsjuristen die op de hoogte wensen te blijven van alle recente evoluties en pijnpunten in hun vakgebied.
In de editie 2009-2010 komen onderwerpen uit een groot aantal rechtstakken aan bod, die dan ook een ruim publiek van praktijkjuristen kunnen aanspreken.
De penalisten krijgen een grondig overzicht van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon gedurende de laatste 10 jaar. De knelpunten bij de toepassing van de WAM-verzekering, waarmee menig praktijkjurist te maken heeft, worden in kaart gebracht en aan een grondig onderzoek onderworpen. Ook de vermogensplanners vinden in dit naslagwerk hun gading: er wordt niet alleen stilgestaan bij de verschillende aandachtspunten inzake bescherming en beveiliging bij vermogensplanning, maar ook bij de mogelijke procedurele beschermingstechnieken in het familiaal vermogensrecht. Op het domein van het arbeidsrecht wordt uitgebreid ingegaan op de actuele toepassing van de opzegtermijnen en -vergoedingen.
Ook de nieuwe wetgeving in het bestuursrecht wordt grondig besproken: zo wordt niet alleen het grond- en pandendecreet van 27 maart 2009 uitvoerig becommentarieerd, maar bovendien wordt het vergunningsbeleid in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening diepgaand geanalyseerd. Dit boek sluit af met de eerste uitgebreide commentaar op de nieuwe wet marktpraktijken en consumentenbescherming. Met andere woorden, een onmisbaar naslagwerk voor iedere jurist.
Met bijdragen van R. Barbaix, H. Buyssens, D. Cuypers, F. Deruyck, J. Du Mongh, B. Hubeau, G. Jocqué, B. Roelandts, G. Straetmans, J. Stuyck en P. Waeterinckx.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.