CBR Jaarboek 2008-2009

In de editie 2008-2009 komen onderwerpen aan bod die verspreid liggen over een groot aantal rechtstakken en daarom een ruim publiek van praktijkjuristen aanspreken.

Editor(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
boek | verschenen | 1e editie
september 2009 | x + 503 blz.

Paperback
€ 120,-


ISBN 9789050959681

Inhoud

De CBR Jaarboeken zijn reeds geruime tijd echte “klassiekers” in de Nederlandstalige juridische doctrine: ze bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak aan, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen. De CBR Jaarboeken vormen dan ook de ruggengraat van de bibliotheek van talrijke advocaten, magistraten, notarissen, ambtenaren en bedrijfsjuristen die op de hoogte wensen te blijven van alle recente evoluties en pijnpunten in hun vakgebied.
In de editie 2008-2009 komen onderwerpen aan bod die verspreid liggen over een groot aantal rechtstakken en daarom een ruim publiek van praktijkjuristen moeten kunnen aanspreken.
De beoefenaren van het burgerlijk recht krijgen een overzicht van de interesten in het contractenrecht en het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.
De knelpunten bij de toepassing van de privacywetgeving, waarmee menig praktijkjurist te maken heeft, worden in kaart gebracht en aan een grondig onderzoek onderworpen. Op het domein van het gerechtelijk recht wordt ingegaan op de toepassing in de praktijk van twee recente wetten, namelijk die inzake de verhaalbaarheid van erelonen van advocaten en die inzake het deskundigenonderzoek. De beoefenaren van het strafprocesrecht vinden nuttige informatie in een bijdrage over de toepassing van het Gerechtelijk Wetboek in strafzaken. De bijdragen waarin de actuele ontwikkelingen in het fiscaal recht en het socialezekerheidsrecht worden geschetst, zijn niet alleen bestemd voor de specialisten in de betrokken vakgebieden, maar zijn zo opgevat dat zij onderwerpen behandelen waarmee vele praktijkjuristen te maken (kunnen) hebben.
Met bijdragen van H. Buyssens, W. Debeuckelaere, T. Gombeer, F. Korkmazer, H. Lamon, T. Lysens, B. Peeters, N. Plets, V. Sagaert, I. Samoy, Ph. Traest,K. Van den Langenbergh, A. Van Oevelen en A. Van Regenmortel.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.