CBR Jaarboek 2007-2008

De CBR Jaarboeken bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak aan, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen. In de editie 2007-2008 komen onderwerpen aan bod die een ruim publiek van praktijkjuristen aanspreken.
Editor(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2008 | x + 533 blz.

Paperback
€ 120,-


ISBN 9789050958394

Inhoud

De CBR Jaarboeken zijn reeds geruime tijd echte “klassiekers” in de Nederlandstalige juridische doctrine: ze bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak aan, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen. De CBR Jaarboeken vormen dan ook de ruggengraat van de bibliotheek van talrijke advocaten, magistraten, notarissen, ambtenaren en bedrijfsjuristen die op de hoogte wensen te blijven van alle recente evoluties en pijnpunten in hun vakgebied.

In de editie 2007-2008 komen onderwerpen aan bod die een ruim publiek van praktijkjuristen aanspreken.
De beoefenaren van het burgerlijk recht krijgen een overzicht van de actualia in het alimentatierecht evenals van de burgerlijke en fiscale tendensen in het familiaal vermogensrecht.
Ook het gerechtelijk recht na de Wet van 26 april 2007 blijft niet onbesproken.
Met betrekking tot het strafrecht worden achtereenvolgens de nieuwste evoluties inzake de uitvoering van vrijheidsstraffen en de knelpunten inzake de inbeslagneming, vervreemding en verbeurdverklaring van onroerende goederen in strafzaken belicht.
Met twee omvangrijke bijdragen over de vereffening van vennootschappen buiten faillissement en de recente evoluties inzake bestuurdersaansprakelijkheid worden eveneens belangrijke onderwerpen uit het vennootschapsrecht behandeld.
De werking van het decreet op de ruimtelijke ordening enerzijds en de invloed van het nieuwe bodemdecreet op de overdracht van onroerende goederen anderzijds bieden waardevolle informatie en nieuwe inzichten voor de juristen die het publiekrecht op de voet volgen.

Met bijdragen van H. Braeckmans, S. Brouwers, C. Declerck, F. Desterbeck, J. Du Mongh, P. Ernst, B. Hubeau, D. Scheers, Y. Van Den Berge en S. Verbist.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.