Van alle markten

Eddy Wymeersch heeft in de Belgische en Europese academische wereld in diverse
gebieden een voortrekkersrol gespeeld. In dit liber amicorum weerspiegelen meer dan 60 bijdragen de brede belangstelling en expertise van de gevierde.
Editor(s):
Instituut Financieel Recht
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2008 | xiv + 1149 blz.

Hardback
€ 195,-


ISBN 9789050958349

Inhoud

Eddy Wymeersch heeft in de Belgische en Europese academische wereld in diverse gebieden een voortrekkersrol gespeeld: niet enkel heeft hij het kapitaalmarktrecht als academische discipline in de voorbije decennia mede gestalte gegeven. Ook zijn onderzoek op het snijvlak van het kapitaalmarktrecht en het vennootschapsrecht, onder meer inzake corporate governance is toonaangevend in Europa. Dit leverde hem niet alleen prestigieuze prijzen op, waaronder de Max-Planck Onderzoeksprijs voor internationale samenwerking, doch ook en vooral respect tot ver buiten de juridische wereld. Tijdens zijn universitaire loopbaan, - eerst aan de UIA van bij haar oprichting, en vanaf 1984 aan de UGent - heeft hij verschillende generaties studenten en onderzoekers tot inzicht gebracht in het handels-, vennootschapsen fi nancieel recht. De wisselwerking tussen de universitaire opdracht en diverse functies buiten de universiteit leverde een bijzonder vruchtbare kruisbestuiving op: als assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State, in diverse bestuursfuncties, als regent van de Nationale Bank van België. De ultieme erkenning kwam er door zijn benoeming tot voorzitter van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en van het Europese Comité van Effectentoezichthouders CESR. Hij richtte in 1990 aan de Universiteit Gent het Instituut Financieel Recht op, dat hij tot een internationaal vermaard onderzoekscentrum uitbouwde, en dat hij ongetwijfeld nog lang na zijn emeritaat zal blijven bezielen.

Een liber amicorum met meer dan 60 bijdragen die de brede belangstelling en expertise van de gevierde weerspiegelen, mag dan ook niet ontbreken.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.