De onteigeningsvergoeding - Het juridische regime

In dit boek worden de samenstelling en de begroting van de onteigeningsvergoeding behandeld en wordt ze in het juiste juridische kader geplaatst. Dit boek biedt voor alle mogelijke vragen in dit verband een begin van antwoord en is dan ook een onmisbare leidraad voor iedereen die met onteigeningsrecht te maken heeft.
Editor(s):
Robert Palmans, Stijn Verbist
Reeks:
CROW
Volume:
4
boek | verschenen | 1e editie
maart 2009 | x + 136 blz.

Paperback
€ 55,-


ISBN 9789050958288

Inhoud

Niet alleen de juridische inzichten omtrent de onteigening zijn in volle evolutie, maar ook de samenstelling en begroting van de “billijke” onteigeningsvergoeding ontwikkelen zich permanent. Onder invloed van deze gegevens wijzigt geleidelijk aan ook de rechtspraak.
Het is dus zowel voor magistraten, juridische en technische raadgevers, deskundigen, de diverse onteigenende organen als voor hun onderhandelaars onontbeerlijk om ook van de meest recente veranderingen kennis te nemen en ze toe te passen.
Daarom worden in dit boek de samenstelling en de begroting van de onteigeningsvergoeding behandeld.
De onteigeningsvergoeding wordt in het juiste juridische kader geplaatst. De lezer treft een uitgebreide inventarisatie van alle mogelijk voorkomende schadeposten en de eenduidige definitie ervan aan. Dit alles is noodzakelijk om nadien de neutraliteit van de vergoeding af te wegen.
Ook de invloed en de gevolgen van de onteigening voor het restant ná de onteigening worden grondig ontleed.
Dit nieuwe CROW-boek biedt voor alle mogelijke vragen in dit verband een begin van antwoord en is dan ook een onmisbare leidraad voor iedereen die met onteigeningsrecht te maken heeft.


“Handig om in de boekenkast te hebben dus”.
In TPR, 2009

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

HET ALGEMEEN JURIDISCH KADER VAN DE ONTEIGENINGSVERGOEDING (p. 1)

Aloïs Van Oevelen

TYPOLOGIE VAN DE SCHADEPOSTEN IN ONTEIGENINGSZAKEN (p. 35)

Robert Palmans

DE NEUTRALITEIT VAN DE ONTEIGENINGSVERGOEDING (p. 75)

Geert Van Hoorick

DE WAARDEVERMINDERING VAN HET OVERBLIJVENDE GEDEELTE NA ONTEIGENING (p. 91)

Isabelle Cooreman

SCHADELOOSSTELLING EN RECHTSHERSTEL BIJ ONWETTIGE ONTEIGENING (p. 109)

Jan Ghysels, Robert Palmans

Over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Meer over deze reeks