Betekenen en uitvoeren over de grenzen heen

Dit boek, geschreven voor en door rechtspractici, biedt een inzicht in de laatste ontwikkelingen in het internationaal procesrecht. Het geeft concrete antwoorden op de vragen en bedenkingen die deze evolutie oproept.


Editor(s):
Marta Pertegás
boek | verschenen | 1e editie
januari 2008 | xviii + 203 blz.

Paperback
€ 65,-


ISBN 9789050957212

Inhoud

Het grensoverschrijdend betekenen en uitvoeren van beslissingen of akten in andere, al dan niet Europese, landen is vandaag geen uitzondering meer. Voor alle juristen die met het internationaal rechtsverkeer in aanraking komen, is de wettelijke regeling over de betekening en de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen en authentieke akten in het buitenland van bijzonder belang.
Dit boek, geschreven voor en door rechtspractici, biedt een inzicht in de laatste ontwikkelingen in het internationaal procesrecht. Het geeft concrete antwoorden op de vragen en bedenkingen die deze evolutie oproept.

Met bijdragen van Isabelle Bambust, Stan Brijs, Ilse Couwenberg, André Michielsens, Jean-François Van Drooghenbroeck en Charles Vanheukelen.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek