Verblijfsco-ouderschap. Uitvoering en sanctionering van verblijfs- en omgangsregelingen

Dit boek biedt een grondige en diepgaande bespreking van de belangrijke innovaties in het familierecht. Daarnaast wordt eveneens aandacht besteed aan de fiscaalrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten van het verblijfsco-ouderschap.
Auteur(s):
Cathleen Aerts, Annelore Huygens, Ilse Martens, Hilde Vanbockrijck, Valérie Vervliet
Editor(s):
Patrick Senaeve, Frederik Swennen, Gerd Verschelden
boek | verschenen | 1e editie
mei 2007 | xx + 267 blz.

Paperback
€ 70,-


ISBN 9789050956857

Inhoud

De Wet van 18 mei 2006 heeft de adoptie opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht, waardoor echtgenoten, wettelijk samenwonenden
of feitelijk samenlevende partners van hetzelfde geslacht voortaan samen een kind kunnen adopteren, en de ene partner het kind van de andere kan adopteren.
De Wet van 18 juli 2006 heeft in het Burgerlijk Wetboek het verblijfsco-ouderschap als prioritaire verblijfsregeling voor kinderen van niet-samenlevende ouders vooropgesteld. Door deze wet werd tevens de permanente saisine van de jeugdrechtbank ingevoerd, werd een wettelijke basis gelegd voor het aanwenden van dwangmaatregelen om een gerechtelijke uitspraak inzake verblijf van of omgang met een minderjarig kind te doen naleven, en werd bovendien de mogelijkheid ingevoerd om de beperkingen en uitsluitingen van het beslag op loon en sociale uitkeringen niet langer van toepassing te verklaren op de dwangsommen die in deze materie worden opgelegd.
Dit boek biedt een grondige en diepgaande bespreking van deze belangrijke innovaties in het familierecht. Daarnaast wordt eveneens aandacht besteed aan de fiscaalrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten van het verblijfsco-ouderschap.

Met bijdragen van Cathleen Aerts, Annelore Huygens, Ilse Martens, Hilde Vanbockrijck en Valérie Vervliet.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.