Summer Class: Overdracht van aandelen stap voor stap: juridische & contractuele aandachtspunten

25 Augustus 2022
Antwerpen
€ 181,50 (incl. BTW)

Deze Summer Class wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Tijdens deze Summer Class wordt stap voor stap het overnameproces van een overdracht van aandelen besproken. We vertrekken van de precontractuele onderhandelingsfase, via de Non-Disclosure Agreement (NDA), de Letter of Intent (LOI) en het due diligence proces naar de uiteindelijke koopverkoopovereenkomst of Share Purchase Agreement (SPA). Telkens wordt in elke stap gewezen op mogelijke juridische knelpunten en tips gegeven over het formuleren van zo veel mogelijk sluitende clausules en het oplossen van issues geïdentificeerd in het kader van de due diligence.
Er wordt ook ingegaan op andere veel voorkomende transactiedocumentatie in het kader van een aandelenoverdracht zoals een aandeelhoudersovereenkomst of Shareholders’ Agreement (SHA), Management Agreement, etc.


****
Tijdens de Summer Class op 23 en 25 augustus 2022 worden gedurende twee dagen zeven afzonderlijk te volgen sessies gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien. De volgende opleidingen van een halve dag zijn voorzien:

> Thema contracten | 23 augustus 2022 | Lochristi

8u45 – 13u00
1. Het nieuwe verbintenissenrecht en uw contracten. Knipperlichten die elke praktijkjurist voor ogen moet houden! (dinsdagmorgen 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-het-nieuwe-verbintenissenrecht-en-uw-contracten-knipperlichten-die-elke-praktijkjurist-voor-ogen-moet-houden.html

13u00 – 17u15
2. Retail. De laatste ontwikkelingen inzake consumentenrecht, handelstussenpersonen en distributiecontracten (dinsdagnamiddag 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-retail-de-laatste-ontwikkelingen-inzake-consumentenrecht-handelstussenpersonen-en-distributiecontracten.html

> Thema insolventie | 23 augustus 2022 | Lochristi

13u00 – 17u15
3. De positie van schuldeisers in insolventieprocedures (dinsdagnamiddag 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-de-positie-van-schuldeisers-in-insolventieprocedures.html

> Thema vennootschapsrecht | 25 augustus 2022 | Antwerpen

8u45 – 13u00
4. Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid in vennootschappen (donderdagmorgen 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-bestuur-en-bestuurdersaansprakelijkheid-in-vennootschappen.html

13u00 – 17u15
5. Overdracht van aandelen stap voor stap: juridische & contractuele aandachtspunten (donderdagnamiddag 25 augustus 2022, Antwerpen)

> Thema bouw | 25 augustus 2022 | Antwerpen

8u45 – 13u00
6. Bouw anno 2022: drie overeenkomsten in beweging (donderdagmorgen 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-bouw-anno-2022-drie-overeenkomsten-in-beweging.html

13u00 – 17u15
7. Contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect: een overzicht van recente rechtspraak (donderdagnamiddag 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-contractuele-aansprakelijkheid-van-aannemer-en-architect-een-overzicht-van-recente-rechtspraak.html
****


Sprekers

Mr. Maxime Colle, advocaat-vennoot Lydian

Mr. Louise Berrier, advocaat Lydian


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

vanaf 13u00: broodjesbuffet en registratie van de deelnemers

13u45: start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 15u15)

Precontractuele onderhandelingen
• Non-Disclosure Agreement (NDA)
- Het adequaat opstellen van een confidentialiteitsverbintenis, met koppeling van forfaitaire schadevergoedingen
- Niet-concurrentie beding
• Niet-afwervingsbeding
• De Letter of Intent (LOI)
- het verschil tussen een niet-bindende ‘intentieverklaring’ en een bindend bod
- hoe het bindend karakter van een ‘intentieverklaring’ vermijden?
- veel voorkomende clausules, hun gebruik en gevaren
- de aandachtspunten bij het opnemen van zowel juridisch bindende afspraken (contractuele aansprakelijkheid) als juridisch niet-bindende afspraken (quasi-delictuele aansprakelijkheid)
• De precontractuele aansprakelijkheid: risico’s van culpa in contrahendo als de kandidaat-koper zonder gegronde reden de onderhandelingen stopt

Due diligence
• Doel van de due diligence en bronnen van informatie
• Bepalen van de scope van de due diligence
• Het opstellen van een due diligence checklist of vragenlijst
• De verschillende manieren van rapporteren
• Due diligence findings en vaak voorkomende issues

De koopverkoopovereenkomst of de Share Purchase Agreement (SPA)
• Preambule
• Definities
• Koopverkoop van aandelen
• Koopprijs (Purchase Price)
• Verklaringen & Garanties (Representations & Warranties)
• Schadeloosstelling(en) (Indemnifications) & Beperkingen (Limitations)
• Bijzondere vrijwaring(en) (Specific indemnities)
• Closing (praktische aspecten en bijbehorende documenten)
• Opschortende voorwaarden (Conditions Precedent)
• Niet-concurrentiebeding
• Varia

Andere overeenkomsten
• De aandeelhoudersovereenkomst of Shareholders’ Agreement (SHA)
• De Management Agreement

17u15: laatste vraagstelling en einde

Praktische informatie

DATUM EN LOCATIE

Donderdag 25 augustus 2022 | Antwerpen | 13u00 – 17u15

Salons Van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Wilrijk
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
NKN: erkenning in aanvraag
IBJ: erkend voor 3 punten
ITAA: erkend voor 3 uur
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

€ 150 (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatie (naast de slides), broodjesbuffet en koffie en frisdranken.


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.


INLICHTINGEN

Intersentia | studiedag@intersentia.be


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

25 Augustus 2022 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00